Artyści

DYRYGENCI

Dawid Runtz / I dyrygent

Tadeusz Karolak

KIEROWNIK ZESPOŁU WOKALNEGO

Lilianna Krych

ASYSTENCI REŻYSERA

Sławomir Jurczak
Agnieszka Kozłowska

ŚPIEWACY

Małgorzata Bartkowska
Marta Boberska
Piotr Chwedorowicz
Aleksandra Drogosz-Szymańska / współpraca
Robert Gierlach
Wojciech Gierlach
Jakub Grabowski / inspektor chóru
Małgorzata Grzegorzewicz-Rodek
Tatiana Hempel-Gierlach
Sławomir Jurczak
Gabriela Kamińska
Michał Kanclerski
Piotr Kędziora
Ewa Kijewska / współpraca
Andrzej Klimczak
Zdzisław Kordyjalik / współpraca
Agnieszka Kozłowska
Katarzyna Krzyżanowska
Dorota Lachowicz
Monika Ledzion-Porczyńska
Iwona Lubowicz
Krzysztof Łazicki
Aneta Łukaszewicz
Anastazja Marusiak
Andrzej Marusiak
Piotr Mickiewicz / współpraca
Ewa Mikulska
Julita Mirosławska
Antoni Olszewski / współpraca
Olga Pasiecznik
Anna Radziejewska
Justyna Reczeniedi
Magdalena Rucińska
Małgorzata Rudnicka
Marta Schnura / współpraca
Sylwester Smulczyński
Justyna Stępień
Robert Szpręgiel
Bogdan Śliwa
Leszek Świdziński
Joanna Talarkiewicz / współpraca
Mirosława Tukalska-Śliwa
Marek Wawrzyniak
Anna Wierzbicka
Marta Wyłomańska
Anna Wyrzykowska
Mateusz Zajdel
Mikołaj Zgódka
Witold Żołądkiewicz

ORKIESTRA

I SKRZYPCE

Małgorzata Zalewska / koncertmistrz
Aleksandra Knitter-Sikora / z-ca koncertmistrza
Joanna Artysz
Patrycja Barwińska
Aneta Borczyńska
Robert Gil
Jacek Jacków
Katarzyna Paciorkiewicz-Jarmuła
Paweł Olszak
Anna Panufnik
Mariola Peron

II SKRZYPCE

Dorota Komorowska / prowadząca
Agnieszka Lech / z-ca prowadzącej
Jolanta Bartnik
Marcin Jamroży
Joanna Kowalska
Monika Przyborek
Małgorzata Willman
Adriana Wojda
Ewa Wosiura

ALTÓWKI

Dariusz Smoliński / prowadzący
Alicja Bator / z-ca prowadzącego
Małgorzata Jamiołkowska
Joanna Kujda-Dobrowolska
Mariusz Lech
Agata Wicherek
Mirosław Zalewski

WIOLONCZELE

Maciej Skowroński / prowadzący
Ryszard Bednarczuk / z-ca prowadzącego
Krzysztof Iwicki
Zofia Pieniak
Dorota Smolińska
Małgorzata Wejs

KONTRABASY

Jacek Kicman
Tomasz Opuchlik

FLETY

Anna Mocarska
Edyta Osolińska
Weronika Skowronek-Starowicz

OBOJE

Marek Moroń
Marek Roszkowski
Jacek Wartacz

KLARNETY

Adam Eljasiński / kierownik grupy dętej drewnianej
Adam Mazurek
Marcin Woźniak

FAGOTY

Edward Jamiołkowski
Zbigniew Lisowski
Marcin Ostałowski

WALTORNIE

Witold Sikora / kierownik grupy dętej blaszanej
Krzysztof Dyrda
Paweł Piętka
Hubert Zadrożny

TRĄBKI

Lubomir Jarosz
Jacek Jurkowski

PUZONY

Sylwester Bondyra
Ewa Harasimiuk
Łukasz Langer

PERKUSJA

Dariusz Dobrowolski

PIANIŚCI-KOREPETYTORZY

Dagmara Dudzińska
Monika Kolasińska
Krzysztof Trzaskowski

INSPICJENCI

Tatiana Hempel-Gierlach
Dorota Lachowicz
Agnieszka Orlikowska