Zadania

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekt i budowa strony internetowej, dofinansowane ze środków MKiDN.

Zakup sprzętu do stworzenia materialnej bazy do funkcjonowania Polskiej Opery Królewskiej.

Zakup samochodu dostawczego dla Polskiej Opery Królewskiej.