Zadania

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

  • Budowa Teatru Polskiej Opery Królewskiej
  • Projekt i budowa strony internetowej, dofinansowane ze środków MKDNiS.
  • Zakup sprzętu do stworzenia materialnej bazy do funkcjonowania Polskiej Opery Królewskiej.
  • Zakup samochodu dostawczego dla Polskiej Opery Królewskiej.
  • Oświetlenie sceniczne do realizacji przedstawień Polskiej Opery Królewskiej.