Zadania

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekt i budowa strony internetowej, dofinansowane ze środków MKiDN.

Zakup sprzętu do stworzenia materialnej bazy do funkcjonowania Polskiej Opery Królewskiej.

Zakup samochodu dostawczego dla Polskiej Opery Królewskiej.

Oświetlenie sceniczne do realizacji przedstawień Polskiej Opery Królewskiej.