Zespół Instrumentów Dawnych Polskiej Opery Królewskiej Capella Regia Polona

Zespół Instrumentów Dawnych Polskiej Opery Królewskiej Capella Regia Polona został powołany we wrześniu 2018. Repertuar zespołu obejmuje muzykę polskiego i europejskiego baroku – dzieła oratoryjno-kantatowe, opery i muzykę instrumentalną. W skład zespołu wchodzą młodzi i utalentowani instrumentaliści specjalizujący się w wykonawstwie muzyki dawnej, grający na instrumentach z epoki lub ich kopiach. Muzycy współpracują zarówno z najlepszymi polskimi, jak i zagranicznymi zespołami. Funkcję kierownika muzycznego zespołu pełni klawesynista – Krzysztof Garstka.

SKŁAD ZESPOŁU 

Krzysztof Garstka – kierownik muzyczny, klawesyn, pozytyw
Michał Piotrowski – koncertmistrz, skrzypce
Marta Korbel – zastępca koncertmistrza, skrzypce
Małgorzata Góraj – skrzypce
Joanna
Gręziak skrzypce
Kamila Guz – skrzypce
Ludmiła Piestrak – skrzypce 
Alicja Sierpińska – skrzypce
Kacper Szpot skrzypce
Natalia Reichert – altówka
Katarzyna Rymuza – altówka
Mark Wanian altówka
Maciej Łukaszuk – wiolonczela
Tomasz Frycz – wiolonczela
Maria Piotrowska – wiolonczela
Grzegorz Zimak – kontrabas
Filip Zieliński – lutnia, teorba
Agnieszka Mazur-Zborowska – obój / inspektor