PRZESŁUCHANIA DO ORKIESTRY – SKRZYPCE (PROWADZĄCY GRUPY II SKRZYPIEC)

Opublikowano:

PRZESŁUCHANIA DO ORKIESTRY POLSKIEJ OPERY KRÓLEWSKIEJ

Polska Opera Królewska ogłasza przesłuchania do Orkiestry Polskiej Opery Królewskiej na stanowisko: MUZYK INSTRUMENTALISTA, SPECJALNOŚĆ – SKRZYPCE (PROWADZĄCY GRUPY II SKRZYPIEC).

Zgłoszenia do przesłuchań powinny zawierać: CV (ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia orkiestrowego), list motywacyjny oraz podpisane oświadczenie RODO. Kompletne zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: przesluchania.skrzypce@operakrolewska.pl w nieprzekraczalnym terminie do 24 czerwca 2024 r., w tytule należy wpisać: „Przesłuchania – skrzypce”. Opera zastrzega sobie prawo nierozpatrywania zgłoszeń niekompletnych.

Osoby zakwalifikowane do przesłuchań otrzymają mailowo indywidualne zaproszenie, zawierające szczegółowe informacje dotyczące przesłuchań. Przesłuchania odbędą się w siedzibie Polskiej Opery Królewskiej w Warszawie, ul. Nowogrodzka 49 w dniu 1 lipca 2024 r. (poniedziałek), w godz. 10.00-14.00.

Przesłuchania są trzyetapowe.

Regulamin przesłuchań, program oraz materiały nutowe są dostępne na stronie Polskiej Opery Królewskiej w zakładce PRZESŁUCHANIA.

Osobami kontaktowymi dla kandydatów są: Pani Izabela Kaszyca, e-mail: izabela.kaszyca@operakrolewska.pl, tel. +48 501 699 510, oraz Pani Ewa Kotomska, e-mail:
ewa.kotomska@operakrolewska.pl, tel. +48 504 412 318.