Artyści

DYRYGENCI

Tadeusz Karolak

Dawid Runtz

ŚPIEWACY

Małgorzata Bartkowska
Marta Boberska
Piotr Chwedorowicz
Robert Gierlach
Wojciech Gierlach
Jakub Andrzej Grabowski
Małgorzata Grzegorzewicz-Rodek
Tatiana Hempel-Gierlach
Sławomir Jurczak
Gabriela Kamińska
Michał Kanclerski
Piotr Kędziora
Andrzej Klimczak
Agnieszka Kozłowska
Tomasz Krzysica
Katarzyna Krzyżanowska
Dorota Lachowicz
Monika Ledzion-Porczyńska
Iwona Lubowicz
Krzysztof Łazicki
Aneta Łukaszewicz

Anastazja Marusiak
Andrzej Marusiak
Ewa Mikulska
Julita Mirosławska
Olga Pasiecznik
Anna Radziejewska
Justyna Reczeniedi
Magdalena Rucińska
Małgorzata Rudnicka
Sylwester Smulczyński
Justyna Stępień
Robert Szpręgiel
Bogdan Śliwa
Leszek Świdziński
Mirosława Tukalska- Śliwa
Marek Wawrzyniak
Anna Wierzbicka
Marta Wyłomańska
Anna Wyrzykowska
Mateusz Zajdel
Mikołaj Zgódka
Witold Żołądkiewicz

ASYSTENT REŻYSERA

Sławomir Jurczak

INSPICJENCI

Agnieszka Orlikowska
Dorota Lachowicz

ORKIESTRA

I SKRZYPCE

Małgorzata Zalewska / KONCERTMISTRZ
Aleksandra Knitter-Sikora / z-ca koncertmistrza
Joanna Artysz
Patrycja Barwińska
Aneta Borczyńska
Robert Gil
Jacek Jacków
Katarzyna Paciorkiewicz-Jarmuła
Paweł Olszak
Anna Panufnik
Mariola Peron

II SKRZYPCE

Dorota Komorowska / prowadząca
Agnieszka Lech / z-ca prowadzącej
Jolanta Bartnik
Marcin Jamroży
Joanna Kowalska
Monika Przyborek
Zofia Reszel
Małgorzata Willman
Adriana Wojda
Ewa Wosiura

ALTÓWKI

Dariusz Smoliński / prowadzący
Alicja Bator / z-ca prowadzącego 
Małgorzata Jamiołkowska
Joanna Kujda
Mariusz Lech
Agata Wicherek
Mirosław Zalewski

WIOLONCZELE

Maciej Skowroński / prowadzący
Ryszard Bednarczuk / z-ca prowadzącego
Krzysztof Iwicki
Zofia Pieniak
Dorota Smolińska
Małgorzata Wejs

KONTRABASY

Jacek Kicman
Tomasz Opuchlik

FLETY

Anna Mocarska
Edyta Osolińska
Weronika Skowronek

OBOJE

Marek Moroń
Marek Roszkowski
Jacek Wartacz

KLARNETY

Adam Eljasiński / kierownik grupy dętej drewnianej
Adam Mazurek
Marcin Woźniak

FAGOTY

Edward Jamiołkowski
Zbigniew Lisowski
Marcin Ostałowski

WALTORNIE

Witold Sikora / kierownik grupy dętej blaszanej 
Krzysztof Dyrda
Paweł Piętka
Hubert Zadrożny

TRĄBKI

Lubomir Jarosz
Jacek Jurkowski

PUZONY

Sylwester Bondyra
Ewa Harasimiuk
Łukasz Langer

PERKUSJA

Dariusz Dobrowolski

PIANIŚCI-KOREPETYTORZY

Dagmara Dudzińska
Monika Kolasińska
Krzysztof Trzaskowski