Kontakt

SEKRETARIAT

Wiktoria Węglewicz
sekretariat@operakrolewska.pl
22 511 59 00
501 699 086

DZIAŁ ORGANIZACJI PRACY ARTYSTYCZNEJ

Malwina Kunc
malwina.kunc@operakrolewska.pl
501 699 510
22 511 59 09

Marta Boberska
marta.boberska@operakrolewska.pl
601 312 910
22 511 59 09

IMPRESARIAT

Marta Grawon
współpraca z zagranicą / sponsoring
marta.grawon@operakrolewska.pl
500 309 402

Lidia Baranowska
organizacja wydarzeń na terenie Polski
lidia.baranowska@operakrolewska.pl
509 519 126

Witold Kabza
organizacja wydarzeń na terenie M.St. Warszawy
witold.kabza@operakrolewska.pl
602 359 837
22 511 59 08

DZIAŁ PROMOCJI I MARKETINGU

Anna Czajka
kierownik
anna.czajka@operakrolewska.pl
22 511 59 12
510 752 758

Milena Kaźmierska
media, outdoor
milena.kazmierska@operakrolewska.pl
511 999 973

Katarzyna Gardzina-Kubała
wydawnictwa
katarzyna.gardzina@operakrolewska.pl
22 511 59 10

Michał Jamroz
organizacja i obsługa widowni
michal.jamroz@operakrolewska.pl
500 309 424
22 511 59 14

Julia Kutra
grafik

Biblioteka

Ewa Jarominiak
ewa.jarominiak@operakrolewska.pl
22 511 59 07

Paulina Świdzińska

ADMINISTRACJA

Ewa Szpicka
kierownik
ewa.szpicka@operakrolewska.pl
22 511 59 13
535 804 300

Dariusz Barański
dariusz.baranski@operakrolewska.pl
22 511 59 13
661 606 363

Jacek Wartacz
jacek.wartacz@operakrolewska.pl
22 511 59 13

DZIAŁ KADR i PŁAC

Joanna Siemicka
kierownik
Dominika Oleszkiewicz
kadry@operakrolewska.pl
22 511 59 15
501 699 388

DZIAŁ FINANSOWO KSIĘGOWY

Iwona Pastwa-Zarychta
główna księgowa
iwona.pastwa-zarychta@operakrolewska.pl
22 511 59 05

Piotr Polakowski
z-ca głównej księgowej
piotr.polakowski@operakrolewska.pl
22 511 59 06

Małgorzata Szczęsna
kierownik
malgorzata.szczesna@operakrolewska.pl
22 511 59 06

Iwona Skuza
iwona.skuza@operakrolewska.pl
22 511 59 06

DZIAŁ PRODUKCJI

Marlena Skoneczko
kierownik
marlena.skoneczko@operkrolewska.pl

Anna Danikowska
asystentka kierownika / charakteryzatorka
anna.danikowska@operakrolewska.pl

Alicja Tomczok
alicja.tomczok@operakrolewska.pl

Iwona Kulma
garderobiana

Danuta Olszewska
garderobiana

Paweł Strzelczak
zastępca kierownika ds. technicznych
pawel.strzelczak@operakrolewska.pl

Janusz Januszewski
Zbigniew Lisowski
Dawid Mikulski
Kamil Strzelczak
Patryk Strzelczak
Paweł Wieczorek

Przedstawienia teatralne odbywają się w Teatrze Królewskim w Muzeum Łazienki Królewskie.

Wejście i wyjście od ulicy Agrykola.

W Teatrze Królewskim jest ograniczony dostęp dla osób niepełnosprawnych.