Kontakt

BIURO DYREKTORA

Wiktoria Węglewicz
kierownik

Anna Korbolewska
sekretariat@operakrolewska.pl
500 309 402
22 511 59 00

BILETY

Piotr Piotrowski
organizacja i obsługa widowni
kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00
piotr.piotrowski@operakrolewska.pl
500 309 424
22 511 59 14

 

DZIAŁ ORGANIZACJI PRACY ARTYSTYCZNEJ

Izabela Kaszyca
kierownik
izabela.kaszyca@operakrolewska.pl
501 699 510
22 511 59 09

Ewa Kotomska
ewa.kotomska@operakrolewska.pl
504 412 318

IMPRESARIAT

Krzysztof Kurkierownik
organizacja wydarzeń na terenie M.St. Warszawy
krzysztof.kur@operakrolewska.pl601 312 911
22 511 59 03

Lidia Baranowska
organizacja wydarzeń na terenie Polski
lidia.baranowska@operakrolewska.pl
509 519 126

SPONSORING

Joanna Matejczuk
joanna.matejczuk@operakrolewska.pl
607 144 152

DZIAŁ PROMOCJI I MARKETINGU

Anna Czajka
kierownik
anna.czajka@operakrolewska.pl
22 511 59 12
510 752 758

Agnieszka Hornowska
media
agnieszka.hornowska@operakrolewska.pl
22 511 59 10
798 847 049

Wanda Karpińska
media społecznościowe
wanda.karpinska@operakrolewska.pl

Katarzyna Gardzina
wydawnictwa
katarzyna.gardzina@operakrolewska.pl
22 511 59 10

Wojciech Parchem
outdoor, newsletter
wojciech.parchem@operakrolewska.pl
22 511 59 10
511 999 973

Marta Dziewanowska-Pachowska
redakcja strony www

Julia Kutra
graficzka

Paweł Pachowski
grafik

Biblioteka

Paulina Halamska
paulina.halamska@operakrolewska.pl
22 511 59 07

ADMINISTRACJA

Ewa Szpicka
kierownik
ewa.szpicka@operakrolewska.pl
22 511 59 13
535 804 300

Dariusz Barański
dariusz.baranski@operakrolewska.pl
22 511 59 13
661 606 363

Jacek Wartacz
jacek.wartacz@operakrolewska.pl
22 511 59 13

DZIAŁ KADR i PŁAC

Joanna Siemicka
kierownik
kadry@operakrolewska.pl
22 511 59 15
501 699 388

Magdalena Kaliszuk
magdalena.kaliszuk@operakrolewska.pl
22 511 59 15

DZIAŁ FINANSOWO KSIĘGOWY

Piotr Polakowski
główny księgowy
piotr.polakowski@operakrolewska.pl
22 511 59 06

Iwona Skuza
iwona.skuza@operakrolewska.pl
22 511 59 06

DZIAŁ PRODUKCJI

Marlena Skoneczko
kierownik
marlena.skoneczko@operakrolewska.pl

Anna Danikowska
asystentka kierownika / charakteryzatorka
anna.danikowska@operakrolewska.pl

Iwona Kulma
garderobiana

Danuta Olszewska
garderobiana

Monika Mikulska
charakteryzatorka

Paweł Strzelczak
zastępca kierownika ds. technicznych
pawel.strzelczak@operakrolewska.pl

Filip Dymel
Krzysztof Gierula
Janusz Januszewski

Zbigniew Lisowski
Piotr Pawelski
Tomasz Wasilewski
Paweł Wieczorek

Przedstawienia teatralne odbywają się w Teatrze Królewskim w Muzeum Łazienki Królewskie.

Wejście i wyjście od ulicy Agrykola.

W Teatrze Królewskim jest ograniczony dostęp dla osób niepełnosprawnych.