Kontakt

SEKRETARIAT

Wiktoria Węglewicz
sekretariat@operakrolewska.pl
22 511 59 00
501 699 086

DZIAŁ ORGANIZACJI PRACY ARTYSTYCZNEJ

Malwina Kunc
kierownik
malwina.kunc@operakrolewska.pl
501 699 510
22 511 59 09

Aleksandra Bojarska-Guzy
aleksandra.bojarska-guzy@operakrolewska.pl
504 412 318
22 511 59 09

IMPRESARIAT

Marta Grawon
współpraca z zagranicą
marta.grawon@operakrolewska.pl
500 309 402

Lidia Baranowska
organizacja wydarzeń na terenie Polski
lidia.baranowska@operakrolewska.pl
509 519 126

Witold Kabza
organizacja wydarzeń na terenie M.St. Warszawy
witold.kabza@operakrolewska.pl
602 359 837
22 511 59 08

DZIAŁ PROMOCJI I MARKETINGU

Anna Czajka
kierownik
anna.czajka@operakrolewska.pl
22 511 59 12
510 752 758

Katarzyna Gardzina-Kubała
wydawnictwa
katarzyna.gardzina@operakrolewska.pl
22 511 59 10

Magdalena Kłosińska
organizacja i obsługa widowni
magdalena.klosinska@operakrolewska.pl
500 309 424
22 511 59 14

Wojciech Parchem
outdoor, media
wojciech.parchem@operakrolewska.pl
511 999 973
22 511 59 14

Dawid Zalesky
grafik
dawid.zalesky@operakrolewska.pl

Julia Kutra
graficzka

sponsoring

Paulina Kruszyńska
paulina.kruszynska@operakrolewska.pl
798 847 049

Biblioteka

Ewa Jarominiak
ewa.jarominiak@operakrolewska.pl
22 511 59 07

Paulina Świdzińska

ADMINISTRACJA

Ewa Szpicka
kierownik
ewa.szpicka@operakrolewska.pl
22 511 59 13
535 804 300

Dariusz Barański
dariusz.baranski@operakrolewska.pl
22 511 59 13
661 606 363

Jacek Wartacz
jacek.wartacz@operakrolewska.pl
22 511 59 13

DZIAŁ FINANSOWO KSIĘGOWY

Piotr Polakowski
główny księgowy
piotr.polakowski@operakrolewska.pl
22 511 59 06

Iwona Skuza
iwona.skuza@operakrolewska.pl
22 511 59 06

Monika Lachowicz
monika.lachowicz@operakrolewska.pl
22 511 59 06

DZIAŁ KADR i PŁAC

Joanna Siemicka
kierownik
kadry@operakrolewska.pl
22 511 59 15
501 699 388

Magdalena Kaliszuk
magdalena.kaliszuk@operakrolewska.pl
22 511 59 15

DZIAŁ PRODUKCJI

Marlena Skoneczko
kierownik
marlena.skoneczko@operakrolewska.pl

Anna Danikowska
asystentka kierownika / charakteryzatorka
anna.danikowska@operakrolewska.pl

Alicja Tomczok
alicja.tomczok@operakrolewska.pl

Iwona Kulma
garderobiana

Danuta Olszewska
garderobiana

Paweł Strzelczak
zastępca kierownika ds. technicznych
pawel.strzelczak@operakrolewska.pl

Filip Dymel
Janusz Januszewski

Zbigniew Lisowski
Kamil Strzelczak
Patryk Strzelczak
Paweł Wieczorek

Przedstawienia teatralne odbywają się w Teatrze Królewskim w Muzeum Łazienki Królewskie.

Wejście i wyjście od ulicy Agrykola.

W Teatrze Królewskim jest ograniczony dostęp dla osób niepełnosprawnych.