Praca

Stanowisko: pracownik biura dyrektora

Liczba lub wymiar etatów: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: siedziba Polskiej Opery Królewskiej oraz okazjonalnie w miejscu organizacji wydarzeń muzycznych.

Osoba zatrudniona będzie miała w zakresie obowiązków:

 • Przyjmowanie, segregowanie i przekazywanie do właściwych działów korespondencji przychodzącej.
 • Prowadzenie rejestru pism przychodzących i wychodzących.
 • Przygotowywanie korespondencji wychodzącej w zakresie wskazanym przez przełożonego – redagowanie pism Dyrektora.
 • Archiwizacja dokumentacji.
 • Wysyłanie listów pocztą tradycyjną.
 • Prowadzenie korespondencji elektronicznej.
 • Umieszczanie ogłoszeń i zarządzeń na stronie pracowniczej.
 • Przyjmowanie i łączenie telefonów.
 • Prowadzenie terminarza spotkań Dyrektora.
 • Ustalanie długoterminowego harmonogramu spotkań/zebrań.
 • Prowadzenie kontroli terminów.
 • Organizacja harmonogramu dnia pracy przełożonego.
 • Przyjmowanie interesantów i załatwianie ich niektórych spraw.
 • Udostępnianie dokumentacji biurowej pracownikom.
 • Przygotowywanie i obsługa spotkań (przygotowywanie poczęstunków podczas spotkań).
 • Przygotowywanie materiałów niezbędnych do prezentacji, konferencji, innych celów.
 • Kopiowanie/skanowanie/przesyłanie dokumentów.
 • Dbałość o porządek gabinetu Dyrektora.
 • Dbałość o porządek oraz nienaganny wygląd sekretariatu.

Wymagania:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • wykształcenie wyższe;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym;
 • kreatywność, zdolność wychodzenia poza standardowe rozwiązania;
 • wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne oraz wysoka kultura osobista;
 • wysoka orientacja na realizację celów i jakość pracy;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point);
 • efektywna i dobra organizacja pracy;
 • samodzielność;

Mile widziane:

 • co najmniej kilkuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • znajomość specyfiki pracy w instytucji kultury o profilu artystycznym.

W zamian oferujemy:

 • pełny etat na umowę o pracę na zastępstwo do dnia 31.05.2022 r.,
 • pracę w profesjonalnym zespole, w przyjaznej atmosferze;
 • pakiet świadczeń socjalnych.

Wymagane dokumenty:

 • CV/list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,

Prosimy o zawarcie w CV lub złożenie odrębnego oświadczenia z podpisaną klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Operę Królewską moich danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym na stanowisko pracownika biura dyrektora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej RODO)”.

Dokumenty należy przesłać w terminie do dnia 4.07.2021 r.
Adres e-mail: kadry@operakrolewska.pl w temacie wiadomości proszę dopisać: pracownik biura dyrektora
Polska Opera Królewska zastrzega sobie prawo zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną wybranych kandydatów.

Oferty niezawierające zgody na przetwarzanie danych nie będą rozpatrywane.

W związku z realizacją wymogów RODO prosimy zapoznać się z  informacją na stronie https://operakrolewska.pl/polityka-prywatnosci/