Praca

Stanowisko: Specjalista/ka ds. sponsoringu

Umowa: dzieło / na zlecenie / etat

Miejsce wykonywania pracy: siedziba Polskiej Opery Królewskiej oraz okazjonalnie w miejscu organizacji wydarzeń muzycznych.

Osoba zatrudniona będzie miała w zakresie obowiązków:

 • opracowywanie strategii i planów sponsoringowych,
 • wdrażanie i realizowanie strategii i planów sponsoringowych,
 • pozyskiwanie sponsorów i partnerów biznesowych,
 • podtrzymywanie i poszerzanie współpracy z dotychczasowymi sponsorami oraz partnerami biznesowymi,
 • stałe monitorowanie potencjalnych źródeł finansowania ze środków sponsorskich,
 • przygotowywanie i opracowywanie ofert sponsorskich i biznesowych,
 • przygotowywanie i negocjowanie umów sponsorskich i biznesowych,
 • opieka typu concierge nad aktualnymi oraz potencjalnymi sponsorami oraz partnerami biznesowymi,
 • nadzór nad realizacją zobowiązań wynikających z zawartych umów sponsorskich i biznesowych,
 • przygotowywanie materiałów związanych ze współpracą i nadzór nad ich dystrybucją i udostępnianiem,
 • przygotowywanie i opracowywanie raportów z realizacji umów sponsorskich i umów o współpracy,
 • realizacja współpracy między-działowej w zakresie prowadzenia strategii i planów sponsoringowych.

Wymagania:

 • doświadczenie i sukcesy w pozyskiwaniu kluczowych klientów, partnerów biznesowych;
 • wykształcenie wyższe;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym;
 • umiejętności analityczne;
 • kreatywność, zdolność wychodzenia poza standardowe rozwiązania;
 • wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne oraz wysoka kultura osobista;
 • wysoka orientacja na realizację celów i jakość pracy;
 • umiejętność prowadzenia negocjacji i prezentacji;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point);
 • efektywna i dobra organizacja pracy;
 • duży stopień samodzielności.

Mile widziane:

 • co najmniej kilkuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • znajomość specyfiki pracy w instytucji kultury o profilu artystycznym.

W zamian oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia;
 • pracę w profesjonalnym zespole, w przyjaznej atmosferze;
 • forma zatrudnienia do uzgodnienia.

Wymagane dokumenty:

 • CV/list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.

Prosimy o zawarcie w CV lub złożenie odrębnego oświadczenia z podpisaną klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Operę Królewską moich danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym na stanowisko specjalista/ka ds. sponsoringu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej RODO)”.

Dokumenty należy przesłać w terminie do dnia 28.09.2021 r. na adres mail: kadry@operakrolewska.pl, w temacie wiadomości proszę dopisać: Specjalista/ka ds. sponsoringu.

Polska Opera Królewska zastrzega sobie prawo zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną wybranych kandydatów.

Oferty niezawierające zgody na przetwarzanie danych nie będą rozpatrywane. W związku z realizacją wymogów RODO prosimy zapoznać się z informacją na stronie https://operakrolewska.pl/polityka-prywatnosci/