REQUIEM / MOZART

31 marca, niedziela
Godzina 16:00
Kościół św. Augustyna, ul. Nowolipki 18, Warszawa


Requiem Wolfganga Amadeusza Mozarta należy do najsłynniejszych utworów z gatunku mszy żałobnej. Jest to ostatnie, nieukończone dzieło wiedeńskiego mistrza. Trudu dopisania ostatnich części oraz uzupełnienia szkiców podjął się uczeń Franz Xaver Süssmayr. Muzyka zachwyca dojrzałością i dramaturgią brzmienia.

Missa pro defunctis jest przeznaczona do wykonania podczas uroczystości żałobnych oraz w Dzień Zaduszny. Dziś trudno jest precyzyjnie określić zakres pracy włożonej w kompozycje przez samego Mozarta. Pewnym jest jednak, że całkowicie ukończony i zinstrumentowany został przez niego wstępny fragment mszy – Introitus. Otwierające mszę chóralne wezwanie „wieczny odpoczynek racz im dać Panie” zapowiada główny temat całej modlitwy. Poza początkowym fragmentem, Mozart zdążył także rozpisać na solistów, chór i continuo Kyrie z podwójną fugą, sekwencję Dies irae (przy czym wieńcząca tę część Lacrimosa pozostała jedynie w szkicach) oraz Domine JesuHostias. Do tych części sporządził też pewne notatki instrumentacyjne. Resztę pracy wykonał wspomniany już Franz Xaver Süssmayr. Dokończył on zatem fragment Lacrimosa oraz dokomponował pozostałe części mszy żałobnej: Sanctus, BenedictusAgnus Dei. W celu zachowania jednorodności utworu, powtórzył muzyczną treść z IntroitusKyrie (ze zmienionymi słowami) w części Lux aeterna, zamykającej całość cyklu.

Solistów, Zespół Wokalny i Orkiestrę Polskiej Opery Królewskiej poprowadzi zza pulpitu dyrygenckiego Dawid Runtz.

 

WYKONAWCY 

MARTA BOBERSKA  SOPRAN
ANETA ŁUKASZEWICZ  ALT
SYLWESTER SMULCZYŃSKI  TENOR
ANDRZEJ KLIMCZAK  BAS

ZESPÓŁ WOKALNY I ORKIESTRA POLSKIEJ OPERY KRÓLEWSKIEJ

 LILIANNA KRYCH PRZYGOTOWANIE ZESPOŁU WOKALNEGO

 

DAWID RUNTZ DYRYGENT

 

WSTĘP WOLNY!