ARS MORIENDI – REQUIEM GIOCOSO / TOMASZ J. OPAŁKA

Ars Moriendi - Requiem Giocoso
24 kwietnia 2020, piątek
Godzina 19:00
Studio Koncertowe Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego, ul. Modzelewskiego 59 w Warszawie

KUP BILET

WYDARZENIE ODWOŁANE

Prawykonanie koncertowe
Utwór zamówiony przez Polską Operę Królewską

 

Rożnych Stanow piękne grono
Gęstą Smiercią przepleciono
Zyiąc wszystko tańcuiemy
Aże obok Smierc niewiemy

Znajdująca się w centralnej części obrazu Taniec śmierci inskrypcja stanowi główną sentencję tego słynnego malowidła z kościoła oo. Bernardynów w Krakowie. Najstarsze polskie barokowe przedstawienie średniowiecznego motywu stało się punktem wyjścia dla koncepcji nowego utworu Tomasza J. Opałki, jednego z najciekawszych polskich kompozytorów młodego pokolenia. Uniwersalizm podjętego tematu znajduje odzwierciedlenie w muzyce – zakorzenionej pospołu w bogactwie tradycji i nieprzebranych możliwościach współczesnych technik kompozytorskich. Zarówno dla samego twórcy, jak i dla artystów oraz przyjaciół Polskiej Opery Królewskiej jest to kompozycja o szczególnym znaczeniu. Opera powstała bowiem z inicjatywy śp. Ryszarda Peryta, którego życie aż do samego końca nierozerwanie łączyło się ze sztuką w jej namacalnym, ale i transcendentnym wymiarze.

Marta Dziewanowska-Pachowska

 

Ars Moriendi. Requiem Giocoso to opera o śmierci oparta na trzech płaszczyznach: „symboliczno-antropologicznej”, ludycznej wizji śmierci, mocno zakorzenionej w polskiej i europejskiej kulturze; „ontologicznej” warstwie poetyckiej, traktującej w sposób filozoficzny o odejściu, stracie oraz różnych obliczach śmierci oraz „biologicznej” warstwie pozbawionej emocji, odnoszącej nas do pytań, które pozostawiają człowieka w poczuciu szczególnego niepokoju poznawczego. Wszystkie te trzy warstwy łączy wspólny mianownik – nieuniknioność ostatecznego końca. […]  

W warstwie muzycznej zderzam ze sobą język współczesny z pewnymi elementami tradycyjnymi. Obok siebie występują inspiracje barokowe i folklorystyczne oraz muzyka elektroniczna i nowoczesna faktura orkiestrowa. […] 

Tomasz J. Opałka 

 

WYKONAWCY

ŚMIERĆ  GABRIELA KAMIŃSKA
KOBIETA I / KRÓLOWA / CHŁOPKA KATARZYNA KRZYŻANOWSKA
KOBIETA II / SENATORKA  ANNA RADZIEJEWSKA
PAPIEŻ / KARDYNAŁ  RAFAŁ ŻUREK
MĘŻCZYZNA / BISKUP / MIESZCZANIN  WITOLD ŻOŁĄDKIEWICZ
CESARZ / SZLACHCIC  PAWEŁ MICHALCZUK
KSIĄŻĘ / POETA  MARCIN GADALIŃSKI
NARRATOR  MATEUSZ ZAJDEL

PERKUSJA SOLO LESZEK LORENT

ORKIESTRA POLSKIEJ OPERY KRÓLEWSKIEJ

CHÓR KAMERALNY PRZY POLSKIEJ OPERZE KRÓLEWSKIEJ

RENATA SZCZYPIOR PRZYGOTOWANIE CHÓRU

DAWID RUNTZ KIEROWNICTWO MUZYCZNE, DYRYGENT