REQUIEM / WOLFGANG AMADEUS MOZART

2 listopada 2023, czwartek
Godzina 19:00
Archikatedra św. Jana Chrzciciela, ul. Świętojańska 8, WarszawaWSTĘP WOLNY

Requiem zostanie wykonane podczas Mszy Świętej.

Requiem Wolfganga Amadeusza Mozarta należy do najsłynniejszych utworów z gatunku mszy żałobnej. Jest to ostatnie, nieukończone dzieło wiedeńskiego mistrza. Trudu dopisania ostatnich części oraz uzupełnienia szkiców podjął się uczeń Franz Xaver Süssmayr. Muzyka zachwyca dojrzałością i dramaturgią brzmienia.

Missa pro defunctis jest przeznaczona do wykonania podczas uroczystości żałobnych oraz w Dzień Zaduszny. Dziś trudno jest precyzyjnie określić zakres pracy włożonej w kompozycje przez samego Mozarta. Pewnym jest jednak, że całkowicie ukończony i zinstrumentowany został przez niego wstępny fragment mszy – Introitus. Otwierające mszę chóralne wezwanie „wieczny odpoczynek racz im dać Panie” zapowiada główny temat całej modlitwy. Poza początkowym fragmentem, Mozart zdążył także rozpisać na solistów, chór i continuo Kyrie z podwójną fugą, sekwencję Dies irae (przy czym wieńcząca tę część Lacrimosa pozostała jedynie w szkicach) oraz Domine Jesu i Hostias. Do tych części sporządził też pewne notatki instrumentacyjne. Resztę pracy wykonał wspomniany już Franz Xaver Süssmayr. Dokończył on zatem fragment Lacrimosa oraz dokomponował pozostałe części mszy żałobnej: Sanctus, Benedictus i Agnus Dei. W celu zachowania jednorodności utworu, powtórzył muzyczną treść z Introitus i Kyrie (ze zmienionymi słowami) w części Lux aeterna, zamykającej całość cyklu.

Marta Dziewanowska-Pachowska

WYKONAWCY

MARTA BOBERSKA SOPRAN
ANNA RADZIEJEWSKA ALT
LESZEK ŚWIDZIŃSKI TENOR
WOJTEK GIERLACH BAS

ZESPÓŁ WOKALNY POLSKIEJ OPERY KRÓLEWSKIEJ

ORKIESTRA POLSKIEJ OPERY KRÓLEWSKIEJ

JAKUB SZAFRAŃSKI PRZYGOTOWANIE ZESPOŁU WOKALNEGO

DAWID RUNTZ DYRYGENT


Miejsca na widowni są nienumerowane.