HETMANOWI ZAMOYSKIEMU / KONCERT

17 października 2021, niedziela
Godzina 19:00
Kościół Kapucynów w Lubartowie, ul. Lubelska 32WSTĘP WOLNY

 

 

Ledwoś ruszył wojsko swoje,
Tryumf przyszedł w ręce twoje,
Tryumf fortunny a sławny,
Jakiego nie miał wiek dawny. 

 

Strofa wieńcząca ostatnią z Pieśni Kalliopy Słowieńskiej na teraźniejsze pod Byczyną zwycięstwo autorstwa Krzysztofa Klabona do słów Stanisława Grochowskiego znakomicie opisuje wyczyn, jakiego dokonały polskie wojska pod wodzą hetmana Jana Zamoyskiego w 1588 roku. Jest to jedna z tych najświetniejszych kart historii Rzeczypospolitej, która została osławiona w pieśniach.  

Podczas koncertu nie zabraknie najdawniejszych rodzimych hymnów. Wszak to z Bogurodzicą i Gaude Mater Polonia na ustach polskie rycerstwo stawało do walki. Być może melodie te towarzyszyły również wojskom szykującym się do bitwy pod Byczyną. Wspaniałe zwycięstwo Polaków nad wojskami arcyksięcia Maksymiliana Habsburga osławił w cyklu sześciu utworów Krzysztof Klabon, jeden z najbardziej zasłużonych muzyków królewskiego dworu. W programie koncertu znajdą się także pełne uroku tańce z Tabulatury Jana z Lublina, które – podobnie jak pieśni podejmujące tematykę bieżących spraw politycznych – rozbrzmiewały podczas uroczystości dworskich. Utwory, które zabrzmią w interpretacjach wybitnych artystów specjalizujących się w wykonawstwie muzyki dawnej na kopiach historycznych instrumentów, z pewnością przywoła klimat tamtych czasów. 

XVI wiek to także okres rozkwitu pieśni religijnej. Do tego gatunku zaliczają się choćby przepiękne psalmy Mikołaja Gomółki do słów Jana Kochanowskiego. Modlitewny charakter ma też Piosnka uczyniona czasu powietrza, kiedy było interregnum w roku pańskim 1572 Sebastiana Klonowica. Błagalny śpiew o ustanie epidemii zdaje się być dzisiaj szczególnie aktualny.

Marta Dziewanowska-Pachowska 

 

PROGRAM

OPRACOWANIE MUZYCZNE JACEK URBANIAK

  1. Anonim, XIV w. – Bogurodzica
  2. Krzysztof Klabon, sł. Stanisław Grochowski, XVI w. – Pieśni Kaliope Słowiańskiej na teraźniejsze pod Byczyną zwycięstwo, nr 1: Słuchajcie mię wszystkie kraje
  3. Krzysztof Klabon, sł. Stanisław Grochowski – Pieśni Kaliope Słowiańskiej…, nr 2: Szerokie sarmackie włości
  4. Anonim z Tabulatury Jana z Lublina, XVI w. – Rex
  5. Krzysztof Klabon, sł. Stanisław Grochowski – Pieśni Kaliope Słowiańskiej…, nr 3: Sławne potomstwo Lechowe
  6. Krzysztof Klabon, sł. Stanisław Grochowski – Pieśni Kaliope Słowiańskiej…, nr 4: Tryumfuj, wierny poddany
  7. Anonim z Tabulatury Jana z Lublina – Hajducki
  8. Krzysztof Klabon, sł. Stanisław Grochowski – Pieśni Kaliope Słowiańskiej…, nr 5: Głośnym zwycięstwem głośna
  9. Krzysztof Klabon, sł. Stanisław Grochowski – Pieśni Kaliope Słowiańskiej…, nr 6: Jeśli greccy Hektorowie
  10. Mikołaj Gomółka, XVI w. – Nieście chwałę mocarze (wersja instrumentalna)
  11. Mikołaj Gomółka, sł. Jan Kochanowski – Psalm 47: Kleszczmy rękoma, wszyscy zgodliwie
  12. Sebastian Klonowic, XVI w. – Pieśń o zarazie: Mocny zemścicielu
  13. Wincenty z Kielczy, XIII w. – Gaude Mater Polonia (oprac. Teofil Klonowski, XIX w.)

 

WYKONAWCY

ZESPÓŁ WOKALNY POLSKIEJ OPERY KRÓLEWSKIEJ

ZESPÓŁ INSTRUMENTÓW DAWNYCH POLSKIEJ OPERY KRÓLEWSKIEJ CAPELLA REGIA POLONA

SŁAWOMIR JURCZAK SŁOWO

LILIANNA KRYCH DYRYGENTKA, PRZYGOTOWANIE ZESPOŁU WOKALNEGO