PSALMODIA SACRA / KONCERT

1 kwietnia 2022, piątek
Godzina 19:00
Teatr Królewski w Starej Oranżerii w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

KUP BILET

Bogactwo form literackich psalmów Dawidowych, a także poruszające i uniwersalne treści w nich zawarte nieustająco inspirują artystów różnych tradycji i epok. Mądrość i piękno zawarte w biblijnych tekstach znalazły szczególne odbicie w utworach renesansowych i barokowych mistrzów. Zarówno ci związani z włoską kulturą muzyczną, jak i polscy kompozytorzy pozostawili potomnym szereg wybitnych dzieł budujących wielowiekową psalmodyczną tradycję.

Działający na mantuańskim dworze Gonzagów Salamone Rossi, którego dzieła stanowią klamrę programu koncertu, był autorem pierwszej wydanej drukiem księgi utworów z hebrajskim tekstem. Ha-Shirim Asher li-Shelomo (Pieśni Salomona) to opublikowany w 1623 roku zbiór trzydziestu trzech wokalnych kompozycji wielogłosowych, w których Rossi dokonuje unikatowej i rewolucyjnej jak na owe czasy fuzji zachodniej praktyki muzycznej z tradycją żydowską. Zupełnie inny zabieg stosuje w swojej twórczości Benedetto Marcello. W jego przypadku to śpiewy synagogalne stanowiły źródło inspiracji dla stworzenia własnego, nowego stylu prezentowania starotestamentowych treści.

Wśród dawnych kompozytorów związanych z polską tradycją muzyczną wyróżnia się pochodzący z Opola mający najpewniej czesko-żydowskie korzenie Simon Bar Jona Madelkajego ujęciu pokutny Psalm 6 Domine, ne in furore zachwyca różnorodnością technik, brzmień i nastrojów. Nie mniej olśniewa communio Gustate et videte do słów Psalmu 33 w opracowaniu Mikołaja Zieleńskiego, którego zbiór Offertoria et Communiones Totius Anni stanowi jeden z najcenniejszych zabytków muzyki polskiej czasu przełomu renesansu i baroku.

Marta Dziewanowska-Pachowska

 

PROGRAM

Salamone Rossi (1570–1630)
Elohim Hashivenu (Psalm 80)
Adon Olam (hymn)

Mikołaj Zieleński (c.1550–c.1615)
Gustate et videte (psalm 33)

Simon Bar Jona Madelka (c.1550–c.1598)
Domine, ne in furore (Psalm 6)

Benedetto Marcello (1686–1739)
O beati color (Psalm 31)

Salamone Rossi (1570–1630)
Yitgadal (Kadisz)
Shir Hama’alot (Psalm 128)

 

WYKONAWCY

SYLWESTER SMULCZYŃSKI TENOR

CHÓR KAMERALNY POLSKIEJ OPERY KRÓLEWSKIEJ

ZESPÓŁ INSTRUMENTÓW DAWNYCH POLSKIEJ OPERY KRÓLEWSKIEJ CAPELLA REGIA POLONA

RENATA SZCZYPIOR PRZYGOTOWANIE CHÓRU

MAREK ZAMOJSKI WIZUALIZACJE

JAKUB BURZYŃSKI DYRYGENT

 


Czas trwania: ok. 1 h
Miejsca na widowni są nienumerowane.
Uwaga: dojście do Teatru Królewskiego w Łazienkach od ul. Agrykola.
Godzinę przed przedstawieniem, a także przez godzinę po jego zakończeniu, publiczność może skorzystać z meleksów kursujących między Teatrem Królewskim a bramą Łazienek na rogu ulic Myśliwiecka/Agrykola.