MUZYKA DAWNA NA ZAMKU KRÓLEWSKIM / MEMBRA JESU NOSTRI / DIETRICH BUXTEHUDE

CAPELLA REGIA POLONA
10 kwietnia, środa
Godzina 19:00
Zamek Królewski w Warszawie - Sala Wielka

KUP BILET

Dietrich Buxtehude to jeden z czołowych przedstawicieli baroku w muzyce. Nauczyciel i mistrz Jana Sebastiana Bacha, pozostawił po sobie obfitą twórczość kompozytorską zarówno w zakresie muzyki instrumentalnej, jak i wokalno-instrumentalnej.

Cykl siedmiu kantat zatytułowany Membra Jesu Nostri pochodzi z 1680 roku. Główną inspirację dla kompozytora stanowił w tym przypadku średniowieczny wiersz Salve mundi salutare, który stał się również podstawą dla ukształtowania warstwy tekstowej i formalnej utworu. Autorstwo poematu przypisywane jest św. Bernardowi z Clairvaux lub Arnulfowi z Leuven. Każda z jego siedmiu części stanowi refleksję nad jedną częścią umęczonego ciała Chrystusa bolejącego na krzyżu. Na początku opiewane są Jezusowe stopy, następnie kolana, ręce, bok, piersi, serce i twarz.

Podążając za budową wiersza, Buxtehude każdą kantatę poświęca jednej części ciała Chrystusa. Tekst poematu uzupełnia zaś odpowiednimi fragmentami ze Starego Testamentu. Biblijne cytaty, pochodzące z Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów oraz ksiąg prorockich – Izajasza i Zachariasza, otwierają i zamykają każdą z kantat. Bogata symbolika biblijna znajduje odzwierciedlenie w pełnej afektów muzyce.

Warto zwrócić szczególną uwagę na szóstą kantatę, zatytułowaną Ad cor. Istotnie jest ona bowiem sercem całego cyklu. Kompozytor zmienia w niej obsadę instrumentalną, wprowadzając ciepłe i głębokie brzmienie zespołu pięciu viol da gamba. Wymowa tekstu jest wzmocniona użyciem figur retorycznych. Jednostajny akompaniament wiol pogłębia ekspresyjność tego fragmentu. Podobną funkcję pełni opadająca seksta na słowie „vulnerasti” w tekście stanowiącym fragment Pieśni nad Pieśniami („Ujęłaś serce moje, siostro moja, oblubienico moja”).

Poszczególne kantaty cyklu mogą być wykonywane samodzielnie, jednak pełnia ich brzmienia i znaczenia objawia się w doskonale skonstruowanej całości. W takiej też formie dzieło zabrzmi w wykonaniu znakomitych solistów i Zespołu Wokalnego Polskiej Opery Królewskiej oraz zespołu instrumentów dawnych Capella Regia Polona pod dyrekcją Krzysztofa Garstki.

 

PROGRAM

Dietrich Buxtehude – Membra Jesu Nostri, BuxWV 75

1. Ad pedes: Ecce super montes
2. Ad genua: Ad uber portabimini
3. Ad manus: Quid sunt plaga istae
4. Ad latus: Surge Amica mea
5. Ad pectus: Sicut modo geniti infantes
6. Ad cor: Vulnerasti cor meum
7. Ad faciem: Illustra faciem tuam

 

WYKONAWCY

MARTA BOBERSKA  SOPRAN
KATARZYNA KRZYŻANOWSKA  MEZZOSOPRAN
SYLWESTER SMULCZYŃSKI  TENOR
PATRYK RYMANOWSKI  BAS

ZESPÓŁ WOKALNY POLSKIEJ OPERY KRÓLEWSKIEJ

CAPELLA REGIA POLONA

KRZYSZTOF GARSTKA  KLAWESYN, DYRYGENT

 

 

Miejsca na widowni są nienumerowane.
Wejście na koncert przez bramę D (Brama Senatorska). Zapraszamy od 18:30.

Zobacz galerię zdjęć z tego wydarzenia