MUZYKA DAWNA NA ZAMKU KRÓLEWSKIM / CONCERTI GROSSI

CAPELLA REGIA POLONA
8 czerwca, sobota
Godzina 19:00
Zamek Królewski w Warszawie - Sala Wielka

KUP BILET

Choć to Giovanni Lorenzo Gregori po raz pierwszy użył terminu concerto grosso dla określenia swoich kompozycji, to za ojca gatunku uważa się Arcangela Corellego. Nie bez przyczyny zatem koncert z cyklu Muzyka dawna na Zamku Królewskim, zatytułowany Concerti grossi, otwiera utwór tego znakomitego włoskiego twórcy. Zbiór dwunastu koncertów, składających się na op. 6 Corellego, stał się bowiem źródłem inspiracji i wzorem do naśladowania dla całej generacji kompozytorów późnego baroku.

U wielkiego Corellego kształcił się między innymi Francesco Geminiani. Nauki mistrza, poszerzone o własne doświadczenia, Geminiani przekazał swoim uczniom. Jednym z nich był Charles Avison, który następnie z zaangażowaniem propagował włoski styl muzyczny w rodzimej Anglii. Muzyka Corellego cieszyła się również uznaniem Giuseppe Valentiniego. Kompozytor ten nie ustawał jednak w próbach prześcignięcia wzoru. We wstępie do swojego op. 7 stwierdza, że owe koncerty są próbą ukształtowania nowego stylu. Na ile udało mu się odciąć od spuścizny znakomitego Arcangela Corellego, słuchacze będą mogli ocenić sami.

Natomiast Georg Muffat odwoływał się do twórcy gatunku bez żadnych kompleksów. Jego II Sonata g-moll – podobnie zresztą jak cały zbiór Armonico Tributo, z którego pochodzi – jawnie nawiązuje do concerti grossi Corellego. Warto jednak podkreślić, że Muffat dopuszczał różne sposoby wykonania swych dzieł. W zależności od dostępnej obsady wykonawczej, sonaty mogły być wykonywane przez zespoły kameralne (3, 4 lub 5 instrumentów) lub pełną orkiestrę, podzieloną – zgodnie z założeniami stylu koncertującego – na dwie konkurujące ze sobą grupy instrumentalne: concertinotutti.

Gatunek ten z sukcesem uprawiał także Georg Friedrich Haendel. Ukłonem wielkiego twórcy oratoriów w stronę Corellego jest oznaczenie własnych concerti grossi jako op. 6 oraz włączenie do tego cyklu dokładnie 12 koncertów. Haendel zachowuje również właściwy Corellemu układ formalny poszczególnych utworów. Jednocześnie wzbija się na wyżyny geniuszu, integrując w znakomitym cyklu 12 Grand Concertos stylistykę właściwą muzyce włoskiej, francuskiej, angielskiej i niemieckiej.

 

PROGRAM

Arcangelo Corelli – Concerto grosso op. 6 nr 4
Francesco Geminiani – Concerto d-moll op. 7
Charles Avison – Concerto grosso A-dur
Giuseppe Valentini – Concerto grosso a quatro e sei strumenti op. 7 nr 3
Georg Muffat – Sonata II g-moll z Armonico Tributo
Georg Friedrich Haendel – Concerto grosso op. 6 nr 7

 

WYKONAWCY

CAPELLA REGIA POLONA
MICHAŁ PIOTROWSKI, KAMILA GUZ, JOANNA GRĘZIAK, ANNA NOWAK-POKRZYWIŃSKA, LUDMIŁA PIESTRAK, ALICJA SIERPIŃSKA
SKRZYPCE
NATALIA REICHERT, KATARZYNA RYMUZA ALTÓWKA
TOMASZ FRYCZ, MARIA PIOTROWSKA WIOLONCZELA
GRZEGORZ ZIMAK KONTRABAS
FILIP ZIELIŃSKI TEORBA

 

KRZYSZTOF GARSTKA  KLAWESYN, KIEROWNICTWO MUZYCZNE

 


Miejsca na widowni są nienumerowane.
Wejście na koncert przez bramę D (Brama Senatorska). Zapraszamy od 18:30.