V FESTIWAL POLSKIEJ OPERY KRÓLEWSKIEJ – MUZYKA POLSKA | BAROK NA DWORACH POLSKICH

8 lipca 2022, piątek
Godzina 19:00
Pałac na Wyspie w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

KUP BILET

Polskie dwory w II połowie XVI wieku i w XVII stuleciu rozbrzmiewały muzyką. Wysoki poziom artystyczny dyktowany był przez zespoły działające w otoczeniu króla, jednak na przestrzeni epoki organizowano coraz więcej kapel prowadzonych przez znakomitych artystów także na dworach magnatów – duchownych i świeckich, w kościołach i klasztorach. Muzyka była nieodłączną częścią wystawnych uroczystości i kameralnych spotkań, stanowiła ważny element budowania prestiżu.  

Wśród dzieł instrumentalnych dominowały canzony, sonaty i tańce. Do tego nurtu należą znajdujące się w programie koncertu utwory znanego w całej ówczesnej Europie Marcina Mielczewskiego oraz dzieła kompozytorów związanych z luterańskim kościołem Mariackim w Gdańsku – Kaspara Förstera, Balthasara Erbena oraz Johanna Valentina Medera. 

Muzyka wokalno-instrumentalna, która zabrzmi w interpretacji znakomitej sopranistki Iwony Lubowicz, także wywodzi się z kręgów kościelnych. W archiwum jasnogórskim zachowały się rękopisy utworów związanego z kapelą tegoż klasztoru Marcina Józefa Żabrowskiego – jednego z najzdolniejszych polskich kompozytorów XVIII wieku. Jego przepiękny Magnificat wyróżnia ujmująca melodyka, ciekawa harmonia, a przede wszystkim niezwykła ekspresja, w sposób szczególny manifestująca się w ustępie Suscepit Israel.  

Proweniencję kościelną mają także dwa utwory Krystiana Józefa Rutha zachowane w archiwum sandomierskiego klasztoru sióstr benedyktynek, z którym twórca był związany w XVIII wieku. Również z myślą o zespole klasztornym powstał utwór Semper mi Jesu. Jego autor – Antoni Milwid przez ponad pięćdziesiąt lat kierował kapelą kanoników regularnych w Czerwińsku. Natomiast działalność Carla Dittersa von Dittersdorfa, którego dwie kompozycje zamykają program koncertu, jest związana ze śląskim dworem księcia biskupa Wrocławia – Philippa Gottharda von Schaffgotscha.

Marta Dziewanowska-Pachowska

 

PROGRAM

Marcin Mielczewski – Canzona prima a 2
Marcin Józef Żebrowski – Suscepit IsraelMagnificat
Balthasar Erben – Sonata sopra ut, re, mi, fa, sol, la a 2 violini
Antoni Milwid – Semper mi Jesu
Kaspar Förster – Sonata a tre 
Krystian Józef Ruth – Aria de Angelis
Krystian Józef Ruth – Sub tuum praesidium
Johann Valentin Meder – Chaconne
Carl Ditters von Dittersdorf – Iste confessor Domini
Carl Ditters von Dittersdorf – Lauda Sion Salvatorem

 

WYKONAWCY 

IWONA LUBOWICZ SOPRAN

ZESPÓŁ INSTRUMENTÓW DAWNYCH POLSKIEJ OPERY KRÓLEWSKIEJ CAPELLA REGIA POLONA 

KRZYSZTOF GARSTKA KLAWESYN, DYRYGENT 

 


Czas trwania: ok. 1 h

Miejsca na widowni są nienumerowane.

Patronem medialnym V Festiwalu Polskiej Opery Królewskiej jest   

 

Partnerem V Festiwalu Polskiej Opery Królewskiej jest