MUZYKA DAWNA NA ZAMKU KRÓLEWSKIM / KANTATY BACHA

27 października, sobota
Godzina 19:00
Zamek Królewski w Warszawie - Sala Wielka


Muzyka Jana Sebastiana Bacha w wykonaniu zespołu Capella Regia Polona otwiera cykl koncertów zatytułowany Muzyka dawna na Zamku Królewskim. Ideą towarzyszącą powstaniu Polskiej Opery Królewskiej była chęć odwołania się do tradycji teatru operowego założonego przez króla Władysława IV na Zamku Królewskim w Warszawie. Nawiązując do historii tejże instytucji, we wrześniu 2018 roku dyrektor Polskiej Opery Królewskiej prof. Ryszard Peryt powołał zespół instrumentów dawnych – Capella Regia Polona. Repertuar zespołu będzie obejmował muzykę polskiego i europejskiego baroku, począwszy od przełomu XVI i XVII wieku. Wśród wykonywanych utworów znajdą się zarówno dzieła oratoryino-kantatowe i opery, jak również muzyka instrumentalna. W skład zespołu wchodzą młodzi i utalentowani instrumentaliści specjalizujący się w wykonawstwie muzyki dawnej, grający na instrumentach z epoki lub ich kopiach. Muzycy współpracują z najlepszymi polskimi, jak i zagranicznymi zespołami. Funkcję kierownika muzycznego zespołu pełni wybitny klawesynista – Krzysztof Garstka.

 

W programie pierwszego wydarzenia z cyklu Muzyka dawna na Zamku Królewskim znajdują się trzy kantaty kościelne Jana Sebastiana Bacha.

Dwie z nich zostały napisane w połowie lat 20. XVIII wieku, podczas pełnienia przez Bacha służby w kościele św. Tomasza w Lipsku (BWV 32 oraz BWV 84). Trzecia, dużo od nich wcześniejsza, oznaczona numerem BWV 131,  jest datowana na lata 1707-1708, kiedy to Bach przebywał w Mühlhausen i dopiero rozpoczynał tworzenie “nowoczesnej wokalnej muzyki koncertującej” przeznaczonej do wykonywania w kościele. Różnorodność tego nurtu twórczości barokowego mistrza wynika jednak nie tyle z różnego czasu ich powstawania, co z wykorzystania różnorakich środków muzycznych. Podczas koncertu usłyszeć będzie można trzy typy kantat: kantatę dialogującą (BWV 32), solową (BWV 84) i chóralną (BWV 131).

Kantaty Bacha przeznaczone były do wykonania podczas konkretnych niedziel  i świąt w ciągu roku liturgicznego.  Stąd też, w skomponowanej na pierwszą niedzielę po święcie Objawienia Pańskiego Liebster Jesu, mein Verlangen BWV 32, Bach opracowuje tekst dotyczący poszukiwania  Chrystusa i odnalezienia go w świątyni, a na dziewiątą niedzielę przed Wielkanocą przeznacza kantatę o treści nawiązującej do przypowieści o pracownikach winnicy (BWV 84). Natomiast trudno jednoznacznie określić, na jaki czas w roku liturgicznym Bach skomponował Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir BWV 131. Najprawdopodobniej kantata wykorzystująca tekst Psalmu 130, została napisana na potrzeby nabożeństwa pokutnego odprawianego w związku z pożarem miasta.

 

Program

JOHANN SEBASTIAN BACH – KANTATY:

Liebster Jesu, mein Verlangen BWV 32

Ich bin vergnügt mit meinem Glücke BWV 84

Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir BWV 131

 

Wykonawcy

KRZYSZTOF GARSTKA KLAWESYN, DYRYGENT

JUSTYNA STĘPIEŃ SOPRAN

IWONA LUBOWICZ SOPRAN

DOROTA LACHOWICZ ALT

SYLWESTER SMULCZYŃSKI TENOR

PIOTR KĘDZIORA BAS

CAPELLA REGIA POLONA

 

 

Miejsca na widowni są nienumerowane.