JOHANN SEBASTIAN BACH / KONCERT KAMERALNY. PASIECZNIK-GARSTKA

Capella Regia Polona - koncert. Sezon 2019/2020
3 października 2020, sobota
Godzina 19:00
Nowy Dom Sztuki, ul. Sienkiewicza 6, RadziejowiceBilety rozprowadza Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach.
Więcej informacji i rezerwacja biletów:
rezerwacje@palacradziejowice.pl
tel. 46 857 7175 lub 512 928 062.

 

Trudno jest  ustalić czas powstania i adresata kantaty Non sa che sia dolore BWV 209 Johanna Sebastiana Bacha. Tematem kompozycji jest cierpienie spowodowane koniecznością rozstania z przyjacielem. W rozpacz wybrzmiewającą w pierwszej części kompozycji zostaje jednak ostatecznie tchnięta nuta nadziei, a finałowa aria zachęca do odważnego stawiania czoła temu, co nowe i nieznane.

Pełna radości i zachwytu jest natomiast kantata weselna Weichet nur, betrübte Schatten BWV 202, która zabrzmi w finale koncertu. Skromne wymagania co do obsady (sopranowi solo towarzyszą jedynie: obój, skrzypce i basso continuo) wskazują, iż powstała ona z okazji mieszczańskiego bądź szlacheckiego ślubu. Jej żartobliwy i taneczny charakter z pewnością nie przystawałby żadnemu z dworów książęcych. Niewykluczone, że Bach napisał tę kompozycję z okazji własnych zaślubin z Anną Magdaleną w 1721 roku. Wspaniała muzyka doskonale odzwierciedla treść literackiego przekazu. Początkowy obraz groźnej i mrocznej zimy przemienia się w pejzaż pełnej życia, rozkwitającej wiosny.

Między dwiema kantatami zabrzmi Ouverture g-moll, oznaczona w katalogu Bach Werke Verzeichnis numerem 1070. Autorstwo kompozycji budzi jednak wątpliwości. W głównym źródle – kopii, która wyszła spod ręki Christiana Friedricha Penzela w 1753 roku – widnieje jedynie podpis „Sig. Bach”. Niektórzy badacze skłonni są więc raczej przypisywać dzieło Wilhelmowi Friedemannowi, najstarszemu synowi Johanna Sebastiana. Mógłby na to wskazywać styl kompozycji, a także bliskie relacje, jakie łączyły tego niezwykle utalentowanego potomka Mistrza z Penzelem.

Marta Dziewanowska-Pachowska

 

PROGRAM

Johann Sebastian Bach

Kantata Non sa che sia dolore BWV 209

Ouverture g-moll BWV 1070

Kantata Weichet nur, betrübte Schatten BWV 202

 

WYKONAWCY

OLGA PASIECZNIK SOPRAN

ZESPÓŁ INSTRUMENTÓW DAWNYCH POLSKIEJ OPERY KRÓLEWSKIEJ CAPELLA REGIA POLONA
JOANNA GRĘZIAK I SKRZYPCE
NOEMI KUŚNIERZ II SKRZYPCE
LUDMIŁA PIESTRAK ALTÓWKA
TOMASZ FRYCZ WIOLONCZELA
GRZEGORZ ZIMAK KONTRABAS
MAGDALENA IRMIŃSKA FLET
MARTA BŁAWAT OBÓJ

KRZYSZTOF GARSTKA KLAWESYN, DYRYGENT

 


 

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami uczestnictwa w wydarzeniu w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach.

Uczestnictwo osobiste w wydarzeniach jest możliwe tylko z potwierdzoną rezerwacją, decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona. Państwa rezerwacja zostanie potwierdzona mailowo lub telefonicznie – bez potwierdzonej rezerwacji nie możemy zagwarantować uczestnictwa w koncercie. Uczestnictwo osobiste w wydarzeniu jest możliwe po spełnieniu niżej wymienionych zasad, które tyczą się osób posiadających potwierdzone miejsce na sali koncertowej Nowego Domu Sztuki. Osoby posiadające rezerwację na wydarzenie z miejscem w przestrzeni parkowej zobowiązane są do zachowanie 2 metrowej odległości pomiędzy uczestnikami wydarzenia oraz do stosowania się do poleceń pracowników organizatora uwzględniających wytyczne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

ZASADY UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH ARTYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ DOM PRACY TWÓRCZEJ W RADZIEJOWICACH UWZGLĘDNIAJĄCE WYMOGI  MAJĄCE NA CELU OGRANICZENIE ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ WIRUSA SARS-CoV-2

  1. W wydarzeniu mogą wziąć udział jedynie osoby, które zgłosiły chęć uczestnictwa poprzez dedykowany adres e-mail: rezerwacje@palacradziejowice.pl bądź telefonicznie pod nr 46 857 7175 lub 512 928 062.
  2. Udział w wydarzeniu artystycznym jest możliwy pod warunkiem złożenia pisemnego oświadczenia, że uczestnik według swojej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Wzór oświadczenia zostanie przesłany uczestnikowi pocztą elektroniczną po przyjęciu rezerwacji, jest też dostępny tutaj. W dniu wydarzenia, przed jego rozpoczęciem, należy oświadczenie wypełnić, podpisać i oddać obsłudze. Osoby, które nie wypełnią oświadczenia, nie mogą uczestniczyć wydarzeniu.
  3. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest przekazanie danych osobowych uczestnika pod kątem ewentualnego udostępnienia służbom sanitarnym. Podanie danych osobowych oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez organizatora zgodnie z polityką RODO przez okres 2 tygodni od wydarzenia.
  4. Na terenie wydarzenia obowiązuje zakrywanie ust i nosa oraz zachowanie dystansu min. 1,5 metra.
  5. Przed wejściem na teren wydarzenia konieczna jest dezynfekcja rąk, płyn do dezynfekcji dostępny jest na terenie wydarzenia.
  6. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania wymogów i zasad obowiązujących na terenie wydarzenia, w tym do stosowania się do umieszczonych oznaczeń i tablic informacyjnych a także do wykonywania poleceń pracowników organizatora.
  7. Uczestnictwo w wydarzeniu artystycznym oznacza akceptację regulaminu wydarzenia i obowiązek jego przestrzegania. Treść regulaminu dostępna jest w miejscu wydarzenia oraz na stronie internetowej Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach pod tym linkiem.