MARTA BOBERSKA NOMINOWANA DO NAGRODY IM. C. NORWIDA

Opublikowano:

Szanowni Państwo,

z dumą i wielką radością informujemy, że Marta Boberska – solistka Polskiej Opery Królewskiej – została nominowana do Nagrody im. Cypriana Norwida w kategorii MUZYKA za kreację artystyczną partii Muzyki i Eurydyki w premierze Orfeusza Claudia Monteverdiego realizowanej przez naszą instytucję.

Ogłoszenie nazwisk laureatów nastąpi tradycyjnie 24 września 2020, w rocznicę urodzin Cypriana Norwida.

Nagroda im. Cypriana Kamila Norwida, ustanowiona w 2001 roku przez Sejmik Województwa Mazowieckiego, przyznawana jest corocznie artystom tworzącym na Mazowszu w czterech kategoriach: literatura, muzyka, sztuki plastyczne i teatr za wybitne dzieło bądź kreację powstałe w roku poprzedzającym. Wyboru nominowanych i laureatów dokonują członkowie Kapituły Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida, w skład której wchodzą wybitni twórcy, teoretycy i krytycy sztuki, autorytety w poszczególnych dziedzinach, przedstawiciele warszawskich oddziałów ogólnopolskich stowarzyszeń twórczych oraz radni województwa mazowieckiego z Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zapisz się na newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).