ZŁOTY MEDAL ZASŁUŻONY KULTURZE GLORIA ARTIS DLA OLGI PASIECZNIK

Opublikowano:

Mamy zaszczyt i przyjemność poinformować, że wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury i dziedzictwa narodowego profesor Piotr Gliński nadał Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” Pani Oldze Pasiecznik – znakomitej śpiewaczce i pedagogowi. Wyróżnienie zostało przyznane w uznaniu dla jej osiągnięć artystycznych i pedagogicznych na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Olga Pasiecznik to jedna z największych współczesnych artystek-śpiewaczek w Polsce. Dla mnie to także osoba, która wywalczyła Polską Operę Królewską – zaznaczył minister kultury.

To wyjątkowe odznaczenie zostało wręczone po zakończeniu przedstawienia RODELINDA, w którym tytułową partię kreowała tego wieczoru nasza znakomita solistka. W ten uroczysty sposób zakończył się trwający od ponad miesiąca III Festiwal Barokowy Polskiej Opery Królewskiej.

Fot. Maciej Czerski