V FESTIWAL POLSKIEJ OPERY KRÓLEWSKIEJ – MUZYKA POLSKA | NA NOWO ODKRYTE / RECITAL SZYMONA MECHLIŃSKIEGO

7 lipca 2022, czwartek
Godzina 19:00
Zamek Królewski w Warszawie

KUP BILET

Wciąż wiele jest polskiej muzyki niesłusznie zapomnianej, a przez to zbyt rzadko wykonywanej. Szymon Mechliński, niezwykle utalentowany baryton młodego pokolenia, od kilku lat prowadzi działania mające na celu przywrócenie estradom dawno niesłyszanych dzieł i ocalenie od zapomnienia nazwisk osób, które przez dziesięciolecia budowały polską tradycję operową. 

W programie koncertu niczym refren powraca nazwisko Henryka Jareckiego – kompozytora i dyrygenta, który odegrał istotną rolę w kształtowaniu polskiej sceny operowej we Lwowie oraz aktywnie uczestniczył w organizacji życia muzycznego stolicy Galicji. W swoich operach i pieśniach chętnie nawiązywał do polsko-litewskiej historii i tradycji. Niestety, wystawione pod batutą kompozytora w Teatrze Skarbkowskim dzieła w kolejnych latach nie doczekały się wznowy. Zabrzmią też fragmenty innych dzieł, które spotkał podobny los: aria z Pana Wołodyjowskiego Henryka Skirmuntta – opery, która po lwowskiej premierze w marcu 1902 roku już na scenę nie wróciła oraz monolog Angelosa z uniwersalnego w wymowie Wyroku Zygmunta Noskowskiego. Dzieło zdjęto z afisza warszawskiego Teatru Wielkiego po zaledwie czterech przedstawieniach w roku 1906. 

Podczas koncertu nie zabraknie także utworów z pierwszej połowy XIX wieku – aria z opery I due forzati Franciszka Mireckiego oraz ustęp z opery Leśniczy w Kozienickiej Puszczy Karola Kurpińskiego. Obydwaj twórcy zapisali się na kartach historii jako jedni z wybitniejszych polskich kompozytorów operowych doby przedmoniuszkowskiej. Mirecki zresztą tworzył zarówno dzieła polskie, jak i włoskie. Te ostatnie powstały dla teatrów w Genui i Lizbonie, w Polsce były niemal niewykonywane.

Marta Dziewanowska-Pachowska

 

PROGRAM

Henryk Skirmuntt (1869-1939) – Aria Azji Tuhajbejowicza Ałła! Ałła! z I aktu opery Pan Wołodyjowski

Franciszek Mirecki (1791-1862) – Recytatyw i aria Carlo Sedato è già il rumore… Quanti allo sguardo z I aktu opery I due forzati

Henryk Jarecki (1846-1918) – Zdrowaś Maryja

Jan Skrzydlewski (1867-1943) – 3 pieśni do słów Kazimierza Przerwy-Tetmajera:
W twoje cudne, cudne, cudne oczy
Jak słodko usnąć
Tyś harfą z płomienia

Zygmunt Noskowski (1846-1909) – Monolog Angelosa Boże! Sędzio! Mścicielu! z II aktu opery Wyrok

Henryk Jarecki (1846-1918) – Aria Karola Wszedłem pod czarne sklepienie z I aktu opery Nowy Don Kiszot

Karol Kurpiński (1785-1857) – Aria Kurdesza Od dnia jakem się narodził z opery Leśniczy w Kozienickiej Puszczy

Henryk Jarecki (1846-1918) – Gawęda Jakubowicza, czyli wieczór w Kuźni

 

WYKONAWCY

SZYMON MECHLIŃSKI BARYTON

MICHAŁ BIEL FORTEPIAN

 

 


Czas trwania koncertu: ok. 1 h

Miejsca na widowni są nienumerowane.


Patronem medialnym V Festiwalu Polskiej Opery Królewskiej jest  

 

Partnerem V Festiwalu Polskiej Opery Królewskiej jest