KONCERT SYMFONICZNY / BEETHOVEN

Studio Koncertowe im. W. Lutosławskiego - koncert symfoniczny. Sezon 2019/2020
12 marca, czwartek
Godzina 19:00
Studio Koncertowe Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego, ul. Modzelewskiego 59 w Warszawie

KUP BILET

Beethoven to jedyna muzyka, która się ludzkości udała, zachwycająca – pisał Gombrowicz w swoich Dziennikach z właściwą sobie kategorycznością. Również inni twórcy dostrzegali szczególny geniusz Beethovena – klasyka o romantycznej duszy, który nawet całkiem utraciwszy słuch, kreował zadziwiające i zachwycające brzmienia zaklęte w doskonałej formie.

Jedyny zachowany do dziś w całości koncert skrzypcowy Ludwiga van Beethovena zabrzmiał po raz pierwszy w grudniu 1806 roku w Wiedniu. Choć przez pierwszych słuchaczy został przyjęty chłodno, to dziś nie ulega wątpliwości, że kompozytor uzyskał w tym dziele doskonałą równowagę między stylem koncertującym a myśleniem symfonicznym.

W drugiej części koncertu zabrzmi VII Symfonia z 1812 roku. Nie bez przyczyny została ona nazwana przez Ryszarda Wagnera apoteozą tańca. Motywy taneczne, wypełniające pierwszą i ostatnią część dzieła, niosą niezwykły ładunek emocji – sugestywność i siła brzmienia oddają atmosferę działania i zdecydowania. Pozostają one w kontraście z częściami środkowymi – majestatyczne Allegretto przypomina tony marsza żałobnego, zaś znajdujące się na trzeciej pozycji Scherzo wprowadza nieco lekkości i zabawy do całości kompozycji.

Marta Dziewanowska-Pachowska

 

PROGRAM

Ludwig van Beethoven

Koncert skrzypcowy D-dur op. 61
VII Symfonia A-dur op. 92

 

WYKONAWCY

JAKUB JAKOWICZ SKRZYPCE

ORKIESTRA POLSKIEJ OPERY KRÓLEWSKIEJ

DAWID RUNTZ DYRYGENT

 


Czas trwania: 2 h (z przerwą)