DYREKTOR ANDRZEJ KLIMCZAK CZŁONKIEM RADY MUZEUM PRZY MUZEUM ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE

Opublikowano:

Szanowni Państwo, 

bardzo miło nam poinformować, że Dyrektor Polskiej Opery Królewskiej Andrzej Klimczak został powołany do Rady Muzeum przy Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. W dniu 30 stycznia 2023 odbyło się uroczyste posiedzenie inaugurujące czteroletnią kadencję Rady. Podczas spotkania wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński wręczył powołania nowym członkom tego gremium.
Rada Muzeum przy Muzeum Łazienki Królewskie sprawuje nadzór nad wypełnianiem przez instytucję jej obowiązków względem zbiorów i społeczeństwa, w szczególności nad realizacją celów, do których została powołana. Na podstawie rocznego sprawozdania ocenia również działalność Muzeum oraz opiniuje przedłożony przez dyrektora roczny plan działalności instytucji. 

Pełen skład Rady Muzeum został podany na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 

Fot. Danuta Matloch, MKiDN
Fot. Danuta Matloch, MKiDN
Fot. Danuta Matloch, MKiDN

Fot. Danuta Matloch, MKiDN