WALTORNIA – PRZESŁUCHANIA DO ORKIESTRY POLSKIEJ OPERY KRÓLEWSKIEJ

Opublikowano:

PRZESŁUCHANIA DO ORKIESTRY POLSKIEJ OPERY KRÓLEWSKIEJ

Polska Opera Królewska ogłasza przesłuchania do Orkiestry Polskiej Opery Królewskiej na stanowisko: MUZYK INSTRUMENTALISTA, SPECJALNOŚĆ – WALTORNIA.

Zgłoszenia do przesłuchań powinny zawierać: CV (ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia orkiestrowego), list motywacyjny oraz podpisane oświadczenie RODO. Kompletne zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: przesluchania.waltornia@operakrolewska.pl w nieprzekraczalnym terminie do 14 grudnia 2021 r., w tytule wiadomości wpisując: „Przesłuchania – waltornia”. Opera zastrzega sobie prawo nierozpatrywania zgłoszeń niekompletnych

Osoby zakwalifikowane do przesłuchań otrzymają mailowo indywidualne zaproszenie, zawierające szczegółowe informacje dotyczące przesłuchań. Przesłuchania odbędą się w siedzibie Polskiej Opery Królewskiej w Warszawie, ul. Nowogrodzka 49 w dniu 4 stycznia 2022 r. (wtorek), o godz. 10.00.

Regulamin przesłuchań, program oraz materiały nutowe są dostępne na stronie Polskiej Opery Królewskiej w zakładce PRZESŁUCHANIA.

Osobami kontaktowymi dla kandydatów są: Pani Izabela Kaszyca, e-mail: izabela.kaszyca@operakrolewska.pl, tel. +48 501 699 510, oraz Pani Aleksandra Bojarska-Guzy, e-mail: aleksandra.bojarska-guzy@operakrolewska.pl, tel. +48 22 511 59 09.