PIEŚNI O NARODZENIU PAŃSKIM / KONCERT ONLINE

6 stycznia 2021, środa
Godzina 19:00
Kanał YouTube Polskiej Opery Królewskiej - nagranie z Galerii rzeźby w Starej Oranżerii w Muzeum Łazienki Królewskie w WarszawieWYDARZENIE ONLINE

Retransmisja na kanale YouTube Polskiej Opery Królewskiej. Materiał dostępny do 9 stycznia 2021 roku, do godziny 19.00.

 

Nie wiem, czy jaki inny kraj może się pochlubić zbiorem podobnym do tego, który posiada Polska […]. Uczucia w nich wypowiedziane, uczucia macierzyńskie, gorliwej czci Najświętszej Panny dla Boskiego Dzieciątka, są tak delikatne i tak święte, że tłumaczenie prozą mogłoby je spospolitować. Trudno by znaleźć w jakiejkolwiek innej poezji wyrażenia tak czyste, o takiej słodyczy i takiej delikatności – głosił Adam Mickiewicz podczas jednej ze swoich prelekcji wygłoszonych w Collège de France, mając na myśli przepiękne rodzime kantyczki, jak wówczas nazywano bożonarodzeniowe pieśni.

Szczęśliwie, tradycja śpiewania i słuchania kolęd jest w Polsce wciąż żywa, a bogactwo muzycznych tematów i głębokich treści w nich zawartych inspiruje kolejne pokolenia twórców. Choć wszystkie podejmują temat Narodzenia Pańskiego, to można w nich też znaleźć świadectwa dawnej obrzędowości, ale i źródło refleksji nad tym, co uniwersalne.

Podczas koncertu pt. Pieśni o Narodzeniu Pańskim zabrzmią kolędy w różnorodnych opracowaniach. Program wypełnią polskie pieśni na Boże Narodzenie powstałe w XV, XVI i XVII wieku. W treści przepięknych staropolskich tekstów tkwi zarówno prawda objawiona, jak i ludowa prostoduszność. Wśród szeregu anonimowych kolęd znajdą się też utwory znanych z imienia kompozytorów, jak choćby Wacława z Szamotuł. Śpiewy te, choć dziś mało znane, warte są przypomnienia.

 

 

PROGRAM

Narodził się nam Zbawiciel – Anonim XIV w.
Chrystus się nam narodził – Anonim XV w.
Bądź wiesioła Panno czysta – Anonim XV w.
Zdrow bądź krolu anielski – muz. Anonim XIV – XVI w., sł. Anonim XIV – XV w.
Piosenka barzo piękna o narodzeniu Pańskim – Anonim XVI w.
Kolęda ku śpiewaniu dla dziatek (Nuż my, dziatki…) – Anonim XVI w.
Chwała-ć już bądź, Jezu Kryste – muz. Anonim, sł. Marcin Luter, przekł. wg Kancjonału Piotra Artomiusza (XVI w.)
Nuż my dziś krześcijanie – Anonim XVI w.
Królowie jadą przez pole – Anonim XVII w.
Pieśń o narodzeniu Pańskim – Wacław z Szamotuł
Radujcie się, weselcie się – Anonim XVI w., przekł. wg Kancjonału Staniąteckiego

 

WYKONAWCY

CHÓR KAMERALNY POLSKIEJ OPERY KRÓLEWSKIEJ

RENATA SZCZYPIOR  DYRYGENT