Regulamin zakupu i wykorzystania vouchera Polskiej Opery Królewskiej

  1. Voucher, zwany dalej „biletem otwartym”, upoważnia do odbioru odpowiednio dwóch (dwuosobowy bilet otwarty) lub jednego (jednoosobowy bilet otwarty) miejsca na dowolne wydarzenie realizowane przez Polską Operę Królewską w sezonie 2023/2024, z zastrzeżeniem pkt 7.
  2. Koszt biletu otwartego to 160 zł – bilet otwarty dwuosobowy, 80 zł bilet – otwarty jednoosobowy.
  3. Właściciel biletu otwartego otrzyma od Polskiej Opery Królewskiej książkę programową wybranego wydarzenia.
  4. Bilet otwarty ma określony termin ważności, tj. do 31.07.2024 r.
  5. W celu zrealizowania „biletu otwartego” konieczny jest kontakt z Biurem Obsługi Widowni – tel. 500 309 424 lub email organizacja.widowni@operakrolewska.pl najpóźniej na 21 dni przed terminem wybranego wydarzenia.
  6. W przypadku odwołania wydarzenia, na które został zarezerwowany bilet otwarty, Polska Opera Królewska zobowiązuje się do zaproponowania biletu na wydarzenie w innym terminie.
  7. Zrealizowanie „biletu otwartego” po upływie terminu ważności jest niemożliwe.
  8. „Bilet otwarty” nie obowiązuje na spektakle zamknięte oraz premiery.
  9. „Bilety otwarte” nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę.
  10. Za niewykorzystane „bilety otwarte” nie przysługuje zwrot pieniędzy.