PRZESŁUCHANIA / KONCERTMISTRZ – SOLISTA

Opublikowano:

PRZESŁUCHANIA DO ORKIESTRY POLSKIEJ OPERY KRÓLEWSKIEJ

Polska Opera Królewska ogłasza przesłuchania do zespołu Orkiestry Polskiej Opery Królewskiej na stanowisko: KONCERTMISTRZ – SOLISTA.

CV (ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia orkiestrowego) oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: przesluchania.koncertmistrz@operakrolewska.pl w nieprzekraczalnym terminie do 16 lutego 2020 r., w tytule wiadomości wpisując: „Przesłuchania – koncertmistrz”.

Przesłuchania odbędą się w siedzibie Polskiej Opery Królewskiej w Warszawie, ul. Nowogrodzka 49 w dniu 29 lutego 2020 r., w godz. 10–14 (I, II etap) i 18–21 (III etap).

Szczegółowe informacje oraz materiały nutowe znajdują się w zakładce PRZESŁUCHANIA.

Osobami kontaktowymi dla kandydatów są: Pani Malwina Kunc (malwina.kunc@operakrolewska.pl, 501 699 510), Pani Marta Boberska (marta.boberska@operakrolewska.pl, 601 312 910).