PRZESŁUCHANIA DO ZESPOŁU WOKALNEGO – TENOR, BAS

Opublikowano:

Polska Opera Królewska ogłasza przesłuchania do Zespołu Wokalnego na stanowiska:

Kompletne zgłoszenia do przesłuchań, zawierające CV (ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia śpiewu w zespołach i chórach), list motywacyjny oraz podpisane oświadczenie RODO (ust.7), prosimy przesyłać:

  • osoby ubiegające się o stanowisko ŚPIEWAK ARTYSTA ZESPOŁU WOKALNEGO – TENOR na adres: przesluchania.zespolwokalny-tenor@operakrolewska.pl , w tytule wiadomości wpisując: „Przesłuchania – zespół wokalny – tenor”;
  • osoby ubiegające się o stanowisko ŚPIEWAK ARTYSTA ZESPOŁU WOKALNEGO – BAS na adres: przesluchania.zespolwokalny-bas@operakrolewska.pl, w tytule wiadomości wpisując: „Przesłuchania – zespół wokalny – bas”.

Wymagania:

  • bardzo dobra technika wokalna,
  • bardzo dobre czytanie nut głosem,
  • umiejętność i chęć pracy w zespole,
  • systematyczność i dyscyplina,
  • mile widziane studia wokalne, aczkolwiek nie jest to warunek konieczny.

Osoby zakwalifikowane do przesłuchań otrzymają mailowo indywidualne zaproszenie.

Przesłuchania odbędą się w siedzibie Polskiej Opery Królewskiej w Warszawie, ul. Nowogrodzka 49, a ich termin dla poszczególnych kandydatów będzie ustalany indywidualnie.

Polska Opera Królewska zapewnia pianistę-akompaniatora.

Regulamin oraz materiały nutowe znajdują się w zakładce PRZESŁUCHANIA.

Osobami kontaktowymi dla kandydatów są: Pani Izabela Kaszyca, e-mail: izabela.kaszyca@operakrolewska.pl, tel. +48 501 699 510, oraz Pani Aleksandra Bojarska-Guzy, e-mail: aleksandra.bojarska-guzy@operakrolewska.pl, tel. +48 22 511 59 09.