PRZESŁUCHANIA DO ZESPOŁU WOKALNEGO – BAS

Opublikowano:

Polska Opera Królewska ogłasza przesłuchania do Zespołu Wokalnego Polskiej Opery Królewskiej na stanowisko: ŚPIEWAK ARTYSTA ZESPOŁU WOKALNEGO – BAS.

Zgłoszenia do przesłuchań powinny zawierać: CV (ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia śpiewu w zespołach i chórach), list motywacyjny oraz podpisane oświadczenie RODO. Kompletne zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: przesluchania.zespolwokalny-bas@operakrolewska.pl w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2021 r., w tytule wiadomości wpisując: „Przesłuchania – zespół wokalny – bas”. Opera zastrzega sobie prawo nierozpatrywania zgłoszeń niekompletnych.

Osoby zakwalifikowane do przesłuchań otrzymają mailowo indywidualne zaproszenie, zawierające szczegółowe informacje dotyczące przesłuchań. Przesłuchania odbędą się w siedzibie Polskiej Opery Królewskiej w Warszawie, ul. Nowogrodzka 49, w dniu 11 stycznia 2022 r. (wtorek) w godz. 10.00 – 14.00.

Regulamin przesłuchań, program oraz materiały nutowe są dostępne na stronie Polskiej Opery Królewskiej w zakładce PRZESŁUCHANIA.

Osobami kontaktowymi dla kandydatów są: Pani Izabela Kaszyca, e-mail: izabela.kaszyca@operakrolewska.pl, tel. +48 501 699 510, oraz Pani Aleksandra Bojarska-Guzy, e-mail: aleksandra.bojarska-guzy@operakrolewska.pl, tel. +48 22 511 59 09.