PRZESŁUCHANIA / ASYSTENT DYRYGENTA

Opublikowano:

Polska Opera Królewska ogłasza przesłuchania na stanowisko: ASYSTENT DYRYGENTA.

CV (z uwzględnieniem życiorysu artystycznego) oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: malwina.kunc@operakrolewska.pl w nieprzekraczalnym terminie do 5 marca 2020 r., w tytule wiadomości wpisując: „Przesłuchania – asystent dyrygenta”.

Przesłuchania odbędą się w siedzibie Polskiej Opery Królewskiej w Warszawie, ul. Nowogrodzka 49 w dniu 10 marca 2020 r., w godz. 10.00–12.00.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce PRZESŁUCHANIA.

Osobami kontaktowymi dla kandydatów są: Pani Malwina Kunc (malwina.kunc@operakrolewska.pl, 501 699 510), Pani Marta Boberska (marta.boberska@operakrolewska.pl, 601 312 910).