Konsultacje społeczne w sprawie cyfrowego dostępu do europejskiego dziedzictwa kulturowego

Opublikowano:

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że do 14 września br. trwają prowadzone przez Komisję Europejską publiczne konsultacje w sprawie możliwości niesionych przez technologie cyfrowe dla sektora dziedzictwa kulturowego. Konsultacje skierowane są nie tylko do organów administracji państwowej i instytucji kultury, ale także do jednostek pozarządowych, interesariuszy technologicznych oraz wszystkich obywateli.

Celem niniejszych konsultacji jest zebranie opinii zainteresowanych stron na temat:

  1. możliwości oferowanych przez technologie cyfrowe, zaawansowaną cyfryzację i transformację cyfrową w sektorze dziedzictwa kulturowego oraz sposobów wspierania cyfryzacji sektora;
  2. znaczenia obowiązującego Zalecenia i ewentualnych przyszłych kierunków jego aktualizacji.

Wyniki konsultacji pomogą w rewizji Zalecenia z 2011 r. w sprawie digitalizacji i dostępności online materiałów kulturowych i ochrony zasobów cyfrowych oraz w kształtowaniu polityki i priorytetów finansowania działań podejmowanych w sektorze kultury – zarówno na szczeblu krajowym, jak i unijnym – w nadchodzących latach.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Komisji Europejskiej.

Bezpośredni link do kwestionariusza: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DIGCULT2020

Serdecznie zachęcamy Państwa do udziału w konsultacjach!

Zapisz się na newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).