JACEK URBANIAK

Warszawa, 3.12.2017r. Koncert Polskiej Opery Królewskiej w kościele Nawiedzenia Najświętrzej Marii Panny. Sebastian Fabian Klonowic HEBDOMAS czyli siedem pieśni o stworzeniu świata. Fot. Maciej Belina Brzozowski

Oboista, flecista, kompozytor. Specjalizuje się w wykonawstwie muzyki dawnej. Jest jednym z głównych krzewicieli ruchu odrodzenia muzyki dawnej w jej autentycznym brzmieniu w Polsce.  Studia w zakresie gry na oboju i flecie prostym odbył w Królewskiej Wyższej Szkole Muzycznej w Sztokholmie u prof. Alfa Nilsona (1974).

Pracował jako oboista w Operze Narodowej w Oslo (1973-1974), w Filharmonii Narodowej w Warszawie (1975-1985) oraz w Warszawskiej Operze Kameralnej (1986). W roku 1981 objął kierownictwo zespołu instrumentów dawnych Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego – Ars Nova, dla którego opracowuje też repertuar. Koncerty zespołu miały miejsce we wszystkich polskich filharmoniach i na najważniejszych festiwalach muzycznych w kraju i za granicą, a jego dyskografia obejmuje 26 albumów. Artysta współpracował też z zespołem Capella Bydgostiensis.

Będąc autorem scenariuszy, koncertował ze znakomitymi polskimi aktorami i śpiewakami: Zofią Rysiówną, Andrzejem Hiolskim, Zofią Kucówną, Wojciechem Siemionem, Gustawem Holoubkiem, Krzysztofem Wakulińskim, Jerzym Zelnikiem, Teresą Budzisz-Krzyżanowską, Łucją Prus, Jerzym Artyszem, Jadwigą Rappe, Dariuszem Paradowskim, Jackiem Kaczmarskim. Współpracował przy tworzeniu muzyki do teatru i filmu z reżyserami: Marcinem Jarnuszkiewiczem, Aleksandrą Domańską, Mariuszem Grzegorkiem, Kazimierzem Dejmkiem, Ryszardem Perytem.

Prowadził prawykonania utworów na instrumenty dawne pisanych przez współczesnych kompozytorów: E. Sielickiego, K. Knittla, P. Mossa, J. Fotka, E. Wiszniewskiego, R. Augustyna, R. Stradomskiego, B. Matuszczak, K. Baculewskiego, K. Owczynika, P. Mykietyna, P. Szymańskiego.

W latach 1993-1996 poprowadził 96 audycji radiowych Spotkania z muzyką dawną w Programie 2 Polskiego Radia. Jest też autorem licznych artykułów o muzyce. Pełni funkcję jurora podczas konkursów i festiwali. Przez 20 lat był dyrektorem Festiwalu Muzyki Dawnej na Zamku Królewskim w Warszawie oraz wiceprezesem Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego.

Jest laureatem wielu nagród i odznaczeń. Otrzymał m.in. Dyplom Prezesa Polskiego Radia za sięganie do polskich korzeni kulturowych i przełamywanie barier dzielących tradycję od współczesności (1996), nominacje do Paszportu pisma Polityka (1995 i 1996), odznaczenie Zasłużony dla Warszawy, Medal 200-lecia Diecezji Warszawskiej, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Gloria Artis, odznaczenie Zasłużony dla Kultury Polskiej, medal kurpiowski Kurpik. Płyta zespołu Ars Nova pod jego kierunkiem została nagrodzona Fryderykiem (1996).

Od 2017 roku współpracuje z Polską Operą Królewską przy realizacjach inspirowanych muzyką staropolską (Hebdomas Sebastiana Klonowica, Kolędy staropolskie, Staropolskie pieśni pasyjne, Quem Queritis).

 

Fot. Maciej Belina Brzozowski