ZASADY UCZESTNICTWA W WYDARZENIU ARTYSTYCZNYM

  1. Wydarzenia artystyczne organizowane przez Polską Operę Królewską odbywają się w Teatrze Królewskim w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie i w Zamku Królewskim w Warszawie lub w innych miejscach wskazanych przez Polską Operę Królewską jako miejsce wydarzenia.
  2. Na widowni obowiązuje zasada zajmowania miejsc  wyznaczanych przez pracowni­ków obsługi widowni.
  3. Widzowie proszeni są o pozostawianie okryć wierzchni w szatniach udostępnionych w miejscach wydarzeń. Organizator zachęca do ograniczenia ilości wnoszonych przedmiotów osobistych na salę. Organizator nie odpowiada za pozostawione na sali przedmioty osobiste.
  4. Osoby, które przybędą z opóźnieniem będą wpuszczane na widownię dopiero w trakcie przerwy, o ile jest ona przewidziana w trakcie wydarzenia artystycznego.
  5. W miejscach wydarzeń artystycznych obowiązuje całkowity zakaz palenia.
  6. Na widowni obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów i jedzenia.
  7. Rejestrowanie dźwięku, fotografowanie lub nagrywanie wydarzeń jest zabronione.
  8. Organizator informuje, że niektóre wydarzenia artystyczne mogą być rejestrowane audiowizualnie, w związku z czym uczestnik biorąc udział w wydarzeniu wyraża nieodpłatną, nieograniczoną terytorialnie, czasowo i ilościowo zgodę na ewentualną rejestrację (utrwalanie) i rozpowszechnianie swojego wizerunku w związku z zasiadaniem na widowni podczas wydarzenia.
  9. Uczestnicy nie stosujący się do poleceń obsługi widowni w przypadku naruszenia Regulaminu sprzedaży biletów oraz uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych organizowanych przez Polską Operę Królewską lub stwarzania zagrożenia dla bezpieczeństwa innych Uczestników, zostaną poproszeni o opuszczenie miejsca wydarzenia bez możliwości uzyskania zwrotu ceny  za zakupione bilety.
  10. Uczestnictwo w wydarzeniu artystycznym jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu sprzedaży biletów oraz uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych organizowanych przez Polską Operę Królewską.

Do pobrania: Regulaminu sprzedaży biletów oraz uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych organizowanych przez Polską Operę Królewską (pdf)