SACRAE CANTIONES

27 maja 2023, sobota
Godzina 19:00
Kościół ewangelicko-augsburski Świętej Trójcy, plac St. Małachowskiego 1, Warszawa

KUP BILET

Staropolska muzyka sakralna skrzy się różnorodnością. Obok pięknych w swej prostocie opracowań psalmów w języku ojczystym znajdują się wyrafinowane kompozycje, które śmiało można przyrównać do osiągnięć największych mistrzów niderlandzkiej czy włoskiej polifonii. W pierwszej części koncertu zabrzmią wybrane utwory ze słynnych Melodii na Psałterz polski Mikołaja Gomółki z 1580 roku do przekładów Jana Kochanowskiego. Szczególną uwagę warto zwrócić na ścisłą relację muzyki i tekstu. Opadająca melodia fragmentu „pisarz pismo leje” w Psalmie XLVb znakomicie obrazuje spływający po stalówce atrament, a w Psalmie XI drobne wartości nieprzypadkowo towarzyszą słowom „uciekaj co najdalej”. W zupełnie innym stylu utrzymany jest motet In Te Domine speravi Wacława z Szamotuł – pierwsza polska kompozycja wydana za granicą. Utwór opublikowany w Norymberdze w 1554 roku znalazł się obok dzieł takich mistrzów jak Clemens non Papa czy Nicolas Gombert. 

Ostatnią część koncertu wypełnią wybrane kompozycje z imponującego zbioru Offertoria e communiones totius anni Mikołaja Zieleńskiego. Dzieło „po raz pierwszy przez Polaka nowym sposobem ułożone”, jak zaznaczał sam kompozytor, zostało opublikowane w Wenecji w 1611 roku. Ofertoria utrzymane w stylu weneckiej polichóralności świadczą o głębokiej wrażliwości kompozytora na brzmienie, możliwe do uzyskania za pomocą różnych rejestrów głosów oraz instrumentów. Najbardziej okazałym tego przykładem jest uroczysty Magnificat przeznaczony na trzy czterogłosowe zespoły. Wielość barw zaklętych w partyturach „największego kompozytora wolnej Polski przed Chopinem” zabrzmi w interpretacji Chóru Kameralnego Polskiej Opery Królewskiej prowadzonego przez Agatę Góreczną-Jakubczak.

Marta Dziewanowska-Pachowska

 

PROGRAM

Mikołaj Gomółka

Psalm XLVb Serce mi każe śpiewać Panu swemu
Psalm CXL Broń mię, mój Panie, od ludzi złośliwych
Psalm XI Panu ja ufam
Psalm XXX Będę Cię wielbił, mój Panie

Wacław z Szamotuł

In Te Domine speravi
Psalm CXVI Alleluja. Chwalcie Pana Boga…
Modlitwa, gdy dziatki spać idą
Ach, mój niebieski Panie
Kryste, dniu naszej światłości

Mikołaj Zieleński

Deus firmavit orbem terrae
Viderunt omnes
Laetentur caeli
Per signum crucis
Haec dies
O gloriosa Domina
Magnificat

WYKONAWCY

CHÓR KAMERALNY POLSKIEJ OPERY KRÓLEWSKIEJ

KRZYSZTOF GARSTKA POZYTYW

AGATA GÓRECZNA-JAKUBCZAK DYRYGENT, PRZYGOTOWANIE CHÓRU

 


Czas trwania: ok. 1 h
Miejsca na widowni są nienumerowane.