MUZYKA DAWNA NA ZAMKU KRÓLEWSKIM. ZELENKA NA WIELKI TYDZIEŃ

Capella Regia Polona - koncert. Sezon 2019/2020
5 kwietnia 2023, środa
Godzina 19:00
Zamek Królewski w Warszawie – Sala Balowa

KUP BILET

Niezwykły kunszt biblijnych Lamentacji, w żydowskiej tradycji przypisywanych prorokowi Jeremiaszowi, inspiruje kompozytorów od czasów średniowiecza. Wśród muzycznych interpretacji księgi Starego Testamentu wyróżnia się kompozycja Jana Dismasa Zelenki (1679-1745), czeskiego kompozytora i kontrabasisty służącego na drezdeńskim dworze Augusta II Mocnego.  

Jest to opowieść o klęsce Królestwa Judzkiego, w konsekwencji której upadła dynastia Dawida, zburzono Świątynię Jerozolimską, zniszczono święte miasto, a naród żydowski trafił do niewoli babilońskiej. Pełne bólu i żalu, lecz niepozbawione nadziei strofy znajdują zastosowanie w katolickiej liturgii Wielkiego Tygodnia. To właśnie na tzw. ciemne jutrznie przeznaczone są Lamentacje Jana Dismasa Zelenki z 1722 roku – ich dramatyczny przekaz doskonale równoważy się z kontemplacyjnym charakterem, a muzyka w niczym nie ustępuje doskonałości tekstu. Zelenka genialnie operuje wyrafinowanymi środkami harmonicznymi i polifonicznymi, wydobywa pełnię znaczeń za pomocą ekspresyjnych melodii i instrumentacji dostosowanej do funkcji liturgicznej tekstu.   

Marta Dziewanowska-Pachowska

 

PROGRAM

Jan Dismas Zelenka (1679-1745)

Sinfonia concertante a 8, ZWV 189
1. Sinfonia
2. Andante
3. Capriccio – Tempo do Gavotta
4. Aria da Capriccio – Andante
5. Menuet I, II

Lamentationes Jeremiae prophetae pro hebdomada sancta, ZWV 53
1. Lamentatio pro Die Mercurii Sancto (ZWV 53: 1)
2. Lamentatio pro Die Mercurii Sancto (ZWV 53: 2)
3. Lamentatio pro Die Jovis Sancto (ZWV 53: 4)
4. Lamentatio pro Die Veneris Sancto (ZWV 53: 6)

 

WYKONAWCY

JAKUB FOLTAK KONTRATENOR

SEBASTIAN SZUMSKI BARYTON

ZESPÓŁ INSTRUMENTÓW DAWNYCH POLSKIEJ OPERY KRÓLEWSKIEJ CAPELLA REGIA POLONA

KRZYSZTOF GARSTKA POZYTYW, DYRYGENT

 


Czas trwania: ok. 1 h 15 min
Uwaga! Widzowie są wpuszczani do budynku nie wcześniej niż 30 min przed rozpoczęciem wydarzenia. Miejsca na widowni są nienumerowane.