PRZESŁUCHANIA DO ZESPOŁU WOKALNEGO

Opublikowano:

Polska Opera Królewska ogłasza przesłuchania na stanowiska: artysta zespołu wokalnego – sopran oraz artysta zespołu wokalnego – tenor.

Zespół Wokalny Polskiej Opery Królewskiej występuje w składzie od 12 do 24 osób. Wykonuje partie chóralne w scenicznych i koncertowych prezentacjach oper, oratoriów i innych dzieł wokalno-instrumentalnych. Członkowie Zespołu mają również szansę przystępowania do przesłuchań i wykonywania niektórych partii solowych w repertuarze Polskiej Opery Królewskiej.

List motywacyjny wraz z życiorysem artystycznym (ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia śpiewu w zespołach i chórach) prosimy przesyłać na adres: przesluchania.chor@operakrolewska.pl w nieprzekraczalnym terminie do 23 stycznia 2019 r. W tytule wiadomości należy wpisać: „Przesłuchania – zespół wokalny”. Więcej informacji w zakładce PRZESŁUCHANIA.