PRZESŁUCHANIA DO ZESPOŁU WOKALNEGO – TENOR

Opublikowano:

Polska Opera Królewska ogłasza przesłuchania do Zespołu Wokalnego na stanowisko ŚPIEWAK ARTYSTA ZESPOŁU WOKALNEGO – TENOR.

Zgłoszenia do przesłuchań powinny zawierać CV (ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia śpiewu w zespołach i chórach), list motywacyjny oraz podpisane oświadczenie RODO.

Kompletne zgłoszenia prosimy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 7 czerwca 2023 r. na adres: przesluchania.zespolwokalny-tenor@operakrolewska.pl , w tytule wiadomości wpisując: „Przesłuchania – zespół wokalny – tenor”.

Wymagania:

  • bardzo dobra technika wokalna,
  • bardzo dobre czytanie nut głosem,
  • umiejętność i chęć pracy w zespole,
  • systematyczność i dyscyplina,
  • mile widziane studia wokalne, aczkolwiek nie jest to warunek konieczny.

Osoby zakwalifikowane do przesłuchań otrzymają mailowo indywidualne zaproszenie.

Przesłuchania odbędą się w siedzibie Polskiej Opery Królewskiej w Warszawie, ul. Nowogrodzka 49 w dniu 16 czerwca 2023 r. (piątek) w godzinach 10.00-14.00.

Polska Opera Królewska zapewnia pianistę-akompaniatora.

Regulamin oraz materiały nutowe znajdują się w zakładce PRZESŁUCHANIA.

Osobami kontaktowymi dla kandydatów są: Pani Izabela Kaszyca, e-mail: izabela.kaszyca@operakrolewska.pl, tel. +48 501 699 510, oraz Pani Aleksandra Bojarska-Guzy, e-mail: aleksandra.bojarska-guzy@operakrolewska.pl, tel. +48 22 511 59 09.