PRZESŁUCHANIA DO ZESPOŁU WOKALNEGO POLSKIEJ OPERY KRÓLEWSKIEJ – ALT

Opublikowano:

Polska Opera Królewska ogłasza przesłuchania do Zespołu Wokalnego Polskiej Opery Królewskiej na stanowisko:

  • ŚPIEWAK ARTYSTA ZESPOŁU WOKALNEGO – ALT.

Wymagania:

  • wykonanie altowej partii chóralnej: W.A. Mozart – Requiem – Kyrie;
  • wykonanie dowolnej arii barokowej lub klasycznej;
  • czytanie nut głosem a vista.

Do zgłoszenia należy dołączyć zeskanowane nuty wybranej arii barokowej lub klasycznej.

CV (ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia śpiewu w zespołach i chórach) wraz z listem motywacyjnym i podpisanym oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 8 kwietnia 2024 r. na adres: przesluchania.zespolwokalny-alt@operakrolewska.pl. W tytule wiadomości prosimy wpisać:
„Przesłuchania – zespół wokalny – alt”. Opera zastrzega sobie prawo nierozpatrywania zgłoszeń
niekompletnych.

Osoby zakwalifikowane do przesłuchań otrzymają mailowo indywidualne zaproszenie, zawierające szczegółowe informacje dotyczące przesłuchań.

Przesłuchania odbędą się w siedzibie Polskiej Opery Królewskiej w Warszawie, ul. Nowogrodzka 49 w dniu 17 kwietnia 2024 r. (środa) w godz. 10.00 – 14.00.

Szczegółowe informacje, regulamin przesłuchań oraz materiały nutowe znajdują się w zakładce PRZESŁUCHANIA.

Osobami kontaktowymi są:
Ewa Kotomska, tel. +48504412 318, e-mail: ewa.kotomska@operakrolewska.pl oraz
Izabela Kaszyca, tel. 501 699 510, e-mail: izabela.kaszyca@operakrolewska.pl.