PRZESŁUCHANIA DO ORKIESTRY POLSKIEJ OPERY KRÓLEWSKIEJ – TRĄBKA

Opublikowano:

Polska Opera Królewska ogłasza przesłuchania do zespołu orkiestry dla muzyków do 35. roku życia na stanowisko: I TRĄBKA. 

List motywacyjny wraz z życiorysem artystycznym (ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia orkiestrowego) prosimy przesyłać na adres: przesluchania.orkiestra@operakrolewska.pl w nieprzekraczalnym terminie do 28 października 2018 r., w tytule wiadomości wpisując: „Przesłuchania – trąbka”.

Więcej informacji w zakładce PRZESŁUCHANIA.