PRZESŁUCHANIA DO ORKIESTRY POLSKIEJ OPERY KRÓLEWSKIEJ – KLARNET

Opublikowano:

Polska Opera Królewska ogłasza przesłuchania do zespołu orkiestry dla muzyków do 35. roku życia na stanowisko: KLARNET.

List motywacyjny wraz z życiorysem artystycznym (ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia orkiestrowego) prosimy przesyłać na adres: przesluchania.orkiestra@operakrolewska.pl w nieprzekraczalnym terminie do 20 lutego 2019 r., w tytule wiadomości wpisując: „Przesłuchania – klarnet”.

Przesłuchania odbędą się 26 lutego 2019 r.

Więcej informacji w zakładce PRZESŁUCHANIA.