Misja

POLSKA OPERA KRÓLEWSKA

W ŁAZIENKACH KRÓLEWSKICH W WARSZAWIE

W DRODZE PO CAŁEJ POLSCE

OPERA…dosłownie znaczy DZIEŁO, ale także SŁUŻBA. Zaś wspólny sens tej triady słów odsłania i ujawnia kształt jej misji tu i teraz, w Polsce i w Świecie. OPERA – SŁUŻBA POPRZEZ DZIEŁO.

KRÓLEWSKA… ponieważ początki opery w Polsce były i symbolicznie i dosłownie królewskie. Za czasów Zygmunta III Wazy, jego syn Władysław IV Waza w roku 1637 tworzy pierwszą stałą operę na Zamku Królewskim w Warszawie.

POLSKA… ponieważ w owym czasie była to pierwsza stała opera w Polsce, pierwsza stała opera Europie, pierwsza stała opera na Świecie.

Polska Opera Królewska powołana została w odniesieniu do historycznych korzeni opery w Polsce, sięgających czasów dynastii Wazów. Z inicjatywy wielkiego miłośnika i mecenasa tej sztuki – króla Władysława IV – w 1637 roku na Zamku Królewskim w Warszawie powstała pierwsza stała scena operowa w Europie. Złoty czas opery polskiej to także lata panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. Jego wyśmienitemu gustowi zawdzięczamy budowę Teatru Królewskiego w Letniej Rezydencji Łazienki Królewskie – szczęśliwie zachowanej od zniszczeń perły wśród nielicznych już oryginalnych XVIII-wiecznych teatrów dworskich tego okresu, który stanie się ważnym miejscem działalności Polskiej Opery Królewskiej.

Polska Opera Królewska podejmuje tę tradycję w nowej rzeczywistości, rzeczywistości Wspólnoty Europejskiej i Rzeczypospolitej Polskiej, a swą powinność i tożsamość buduje wokół kardynalnych i fundamentalnych wartości kultury Europy, którymi stale i niezmiennie są Prawda, Dobro, Piękno.

 

DEKALOGOS

  1. POLSKA OPERA KRÓLEWSKA KLASYKA – spektakle operowe.
  2. POLSKA OPERA KRÓLEWSKA ŹRÓDŁA – sięganie do początków i źródeł oraz przywracanie zapomnianych dzieł muzyki polskiej.  
  3. POLSKA OPERA KRÓLEWSKA W DRODZE – upowszechnianie kultury wysokiej – przedstawień operowych i koncertów symfonicznych w całej Polsce. 
  4. POLSKA OPERA KRÓLEWSKA FAMILIA – projekty skierowane do najmłodszych widzów.  
  5. POLSKA OPERA KRÓLEWSKA PASJE, w ramach których prezentowane są dzieła oratoryjne jako rappresentazione. 
  6. POLSKA OPERA KRÓLEWSKA JAZZ jako wyraz wolności i żywotności opery.  
  7. POLSKA OPERA KRÓLEWSKA DRAMAT – spotkania literackie, czytanie nowych tłumaczeń klasyki europejskiej. 
  8. POLSKA OPERA KRÓLEWSKA INSTYTUT – platforma współpracy między trzema warszawskimi uczelniami artystycznymi – Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina, Akademią Sztuk Pięknych i Akademią Teatralną. 
  9. POLSKA OPERA KRÓLEWSKA NOTES – tworzenie tekstów dokumentujących aktywność opery. 
  10. POLSKA OPERA KRÓLEWSKA FESTIWAL – żniwo, a zarazem plon całego mijającego sezonu artystycznego.