FAGOT – PRZESŁUCHANIA DO ORKIESTRY POLSKIEJ OPERY KRÓLEWSKIEJ

Opublikowano:

PRZESŁUCHANIA DO ORKIESTRY POLSKIEJ OPERY KRÓLEWSKIEJ

Polska Opera Królewska ogłasza przesłuchania do Orkiestry Polskiej Opery Królewskiej na stanowisko: Muzyk instrumentalista, specjalność – fagot.

CV (ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia orkiestrowego) oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: malwina.kunc@operakrolewska.pl w nieprzekraczalnym terminie do 19 czerwca 2020 r., w tytule wiadomości wpisując: „Przesłuchania – fagot”

Przesłuchania odbędą się w siedzibie Polskiej Opery Królewskiej w Warszawie, ul. Nowogrodzka 49 w dniu 30.06.2020 r., w godz. 10.00–16.00.

Polska Opera Królewska nie zapewnia akompaniatora.

Regulamin przesłuchań, program oraz materiały nutowe są dostępne na stronie Polskiej Opery Królewskiej w zakładce PRZESŁUCHANIA.

Osobami kontaktowymi dla kandydatów są: Pani Malwina Kunc (malwina.kunc@operakrolewska.pl, 501 699 510), Pani Marta Boberska (marta.boberska@operakrolewska.pl, 601 312 910).