Tomasz Kulisiewicz

Skrzypek. W 2005 roku ukończył OSM II st. im. K. Szymanowskigo w klasie profesora Krzysztofa Bruczkowskiego. Następnie studiował w Akademii Muzycznej w Krakowie, gdzie w 2010 roku uzyskał dyplom magistra sztuki w klasie skrzypiec doc. Barbary Śliwickiej-Wysockiej. Umiejętności wykonawcze doskonalił na wielu kursach mistrzowskich, m.in. z I. Haendel, P. Reichertem, D. Stabrawą, prof. K.A. Kulką, P. Tarcholikiem oraz prof. J. Tomesem. Brał udział w licznych konkursach krajowych oraz międzynarodowych.

Jako muzyk orkiestrowy współpracował z wieloma czołowymi orkiestrami w Polsce, m.in. z Sinfoniettą Cracovią, Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach, Filharmonią Wrocławską, Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej, Przemyską Orkiestrą Kameralną. Współpracował z takimi dyrygentami, jak P. McCreesh, K. Penderecki, M. Vengerow, J. Kasprzyk, S. Bevier, M. Pijarowski. Doświadczenie orkiestrowe zdobywał jako muzyk solista Filharmonii Sudeckiej, zastępca koncertmistrza Opery Wrocławskiej oraz koncertmistrz Opery Bałtyckiej w Gdańsku. Obecnie pracuje jako koncertmistrz w Filharmonii Częstochowskiej oraz w Polskiej Operze Królewskiej. Jest również członkiem wrocławskiego zespołu solistów Ricordanza, a także European Vivaldi Players, Festival Orchestra Berlin oraz Baroque Orchestra Berlin. Wraz z tymi zespołami regularnie występuje w Filharmonii Berlińskiej.

Znakomicie czuje się jako solista i kameralista, a jego szeroki repertuar obejmuje muzykę od baroku do XXI wieku. W 2013 roku z jego inicjatywy powstał zespół Wratislavia Ensemble specjalizujący się w wykonywaniu muzyki kameralnej. Jest również altowiolistą Diverso String Quartet, kwartetu smyczkowego stawiającego sobie za cel promocję muzyki polskiej. W kręgu jego zainteresowań oraz pasji istotne miejsce zajmuje aranżowanie oraz komponowanie muzyki do przedstawień teatralnych i musicali. Gra na skrzypcach C. G. Testore 1740.

Od czerwca 2020 jest koncertmistrzem Orkiestry Polskiej Opery Królewskiej.

 

Fot. Bartosz Maz